Actueel

CURSUS EINDTIJD EN WEDERKOMST

We mogen dit najaar terugkijken op gezegende cursusavonden in Arnhem en Zwolle.

Er staan voor het voorjaar 2019 twee cursussen Eindtijd en wederkomst gepland, en wel in Lelystad en Haarlem. Nadere info hierover volgt hier op de website.

Op de avonden geeft Cees Vork onderwijs over Israël, Jeruzalem, de nieuwe wereldorde, tekenen van de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus.


TRAININGS- EN VRIENDENDAG

De eerstvolgende trainings- en vriendendag hopen we te houden op 9 maart 2019.
Het thema is “Bidden met gezag”.

Plaats: NEM Centrum, Voorthuizerweg 5,  Voorthuizen
Tijd: 10.00 – ca. 15.30 uur (koffie/thee vanaf 9.30 uur)
Opgave: vóór 4 maart via opdebres@solcon.nl of het contactformulier.


HOOFDSTEDENGEBED

Sinds 2012 zijn er meer dan 70 hoofdsteden bezocht. In 2017 zijn Zagreb (Kroatië), Dushanbe (Tadsjikistan), Jerevan, (Armenië), Hanoi (Vietnam), Moskou en Bern bezocht. In 2018 zijn inmiddels Liechtenstein, Londen, Boekarest (Roemenië), Tirana (Albanië), Helsinki (Finland) en Paraguay bezocht.
De komende maanden hopen we in Maleisië, Manilla en Indonesië te proclameren dat Jezus Koning is en het doel is dat er uiteindelijk in elke hoofdstad geproclameerd wordt dat Jezus Koning is.
De basis van dit project vinden we in Psalm 96:10 waar we lezen: ‘Zeg onder de volken, De Here is koning.’

De geestelijke strijd in de wereld draait om de vraag wie Koning is en alle macht heeft. Door in gebed en proclamatie uit te spreken dat Jezus Koning is, erkennen we Zijn Koningschap op aarde. Het is Gods doel dat alle volken Hem erkennen.
Wij erkennen dat alleen Jezus, als Koning, recht heeft op alle macht op aarde.

Mocht u ook naar een hoofdstad willen om te bidden en proclameren dan horen we dit graag.