Actueel

CURSUS EINDTIJD EN WEDERKOMST

Plaats                                  Evangelische gemeente Lisse, Jozef Israëlstraat 11
Data                                    1, 15 en 29 november 2017
Tijd                                      20.00 – 21.30 uur, koffie/thee vanaf 19.30 uur
Onderwerpen                    Israël, Jeruzalem, nieuwe wereldorde,
tekenen van de eindtijd, wederkomst van Jezus Christus
Docent                                Cees Vork
Kosten                                Op de avonden wordt een collecte gehouden
Opgave                               via opdebres@solcon.nl


BIDDEN VOOR DE KABINETSFORMATIE

We hebben gebeden voor een goede regering en een goed parlement. Het parlement is gevormd en er wordt nu gewerkt aan de vorming van een nieuwe regering.

We geloven dat het heel belangrijk is om tijdens de formatiebesprekingen te blijven bidden voor een goede regering. We willen u daarom oproepen om regelmatig voor deze besprekingen te bidden.  Lees verder: Gebed voor de kabinetsformatie.


HOOFDSTEDENGEBED

Sinds 2012 zijn er 59 hoofdsteden aangedaan met de proclamatie dat Jezus Koning is (Psalm 96 : 10).
Afgelopen zomer werden bezocht: Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, Jerevan, de hoofdstad van Armenië, en Moskou.

In het najaar zullen er gebedsteams naar Liechtenstein en Bern gaan.