Actueel

CURSUS EINDTIJD EN WEDERKOMST IN GRONINGEN, ASSEN en LEEUWARDEN 

Er staan weer twee cursussen Eindtijd en wederkomst op het programma. Hieronder vindt u de gegevens:

Plaats Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, Assen
Data zondag 15, 29 april en 6 mei 2018
Plaats Stadskerk de Wijngaard, Troelstraweg 147a, Leeuwarden
Data donderdag 5, 12 en 19 april 2018

De avonden zijn van 20.00 – 21.30 uur en er is koffie en thee vanaf 19.30 uur. Cees Vork zal u onderwijs geven over Israël, Jeruzalem, de nieuwe wereldorde, tekenen van de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus.
Om de kosten te dekken zal er op de avonden een collecte worden gehouden. U kunt zich opgeven middels het contactformulier.


HOOFDSTEDENGEBED

Sinds 2012 zijn er meer dan 60 hoofdsteden bezocht. In de maand februari 2018 was dit Liechtenstein. Het doel is dat er in elke hoofdstad geproclameerd wordt dat Jezus Koning is. De basis van dit project vinden we in Psalm 96:10 waar we lezen: ‘Zeg onder de volken, De Here is koning.’

De geestelijke strijd in de wereld draait om de vraag wie Koning is en alle macht heeft. Door in gebed en proclamatie uit te spreken dat Jezus Koning is, erkennen we Zijn Koningschap op aarde. Het is Gods doel dat alle volken Hem erkennen.
Wij erkennen dat alleen Jezus, als Koning, recht heeft op alle macht op aarde.

In 2017 zijn Zagreb (Kroatië), Dushanbe (Tadsjikistan), Jerevan, (Armenië), Hanoi (Vietnam), Moskou en Bern bezocht.
In 2018 zullen er ongeveer tien hoofdsteden worden bezocht met dit gebed en deze proclamatie.

Mocht u ook naar een hoofdstad willen om te bidden en proclameren dan horen we dit graag.


TRAININGS- EN VRIENDENDAG

De eerstvolgende trainings- en vriendendag zal naar verwachting in september 2018 plaatsvinden. De exacte datum is momenteel  nog niet bekend maar dit zal te zijner tijd op de website vermeld worden en via de maandbrief en de Bressenbrief worden gecommuniceerd.