Actueel

CURSUS EINDTIJD EN WEDERKOMST

Op dit moment zijn de cursussen Eindtijd en wederkomst afgerond. In het najaar volgen er nieuwe cursussen in Zwolle en Arnhem.  Plaats en data zijn nu nog niet bekend.
De avonden zijn van 20.00 – 21.30 uur en er is koffie en thee vanaf 19.30 uur. Cees Vork zal u onderwijs geven over Israël, Jeruzalem, de nieuwe wereldorde, tekenen van de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus.
Om de kosten te dekken zal er op de avonden een collecte worden gehouden.


HOOFDSTEDENGEBED

Sinds 2012 zijn er meer dan 65 hoofdsteden bezocht. In 2017 zijn Zagreb (Kroatië), Dushanbe (Tadsjikistan), Jerevan, (Armenië), Hanoi (Vietnam), Moskou en Bern bezocht en in februari 2018 Liechtenstein. Voor de komende maanden staan o.a. Londen, Boekarest (Roemenië), Manilla (Filipijnen), Tallinn (Estland), Belgrado (Servië) en Podgorico (Montenegro) en Kuala Lumpur (Maleisië) en Jakarta (Indonesië) op het programma. Het doel is dat er in elke hoofdstad geproclameerd wordt dat Jezus Koning is. De basis van dit project vinden we in Psalm 96:10 waar we lezen: ‘Zeg onder de volken, De Here is koning.’

De geestelijke strijd in de wereld draait om de vraag wie Koning is en alle macht heeft. Door in gebed en proclamatie uit te spreken dat Jezus Koning is, erkennen we Zijn Koningschap op aarde. Het is Gods doel dat alle volken Hem erkennen.
Wij erkennen dat alleen Jezus, als Koning, recht heeft op alle macht op aarde.

Mocht u ook naar een hoofdstad willen om te bidden en proclameren dan horen we dit graag.


TRAININGS- EN VRIENDENDAG

De eerstvolgende trainings- en vriendendag zal op 22 september 2018 plaatsvinden. Het thema zal zijn: de Heilige Geest.
Drie aspecten worden belicht, nl. vervulling, vernieuwing en doorwerking van de Heilige Geest.
U bent hartelijk welkom om uw geestelijk leven te laten verfrissen op deze trainings- en vriendendag!

Geef u op via het contactformulier of stuur een mail naar opdebres@solcon.nl.