Geschiedenis

In het boek Biddend in de aanval  van Cees Vork is veel te lezen over de geschiedenis van onze gebedsbeweging.


De afgelopen jaren zijn meer dan 150 duizend uren van gebed opgezonden. Dit voortdurende gebed heeft ertoe bijgedragen dat God Zijn genade over ons land en volk gegeven heeft ondanks het toenemend geestelijk en moreel verval.

Centraal in de gebeden staat het gebed om bekering. Daarnaast werd en wordt er gebeden voor het Koninklijk Huis, regering en parlement, commissaris van de Koning en Provinciale Staten, burgemeesters en wethouders, gemeenteraden en actuele zaken in de samenleving. Ook voor het volk en land van Israël wordt door de jaren heen gebeden.


Gebedsacties voor de landelijke verkiezingen

Om de vier jaar zijn er in principe landelijke verkiezingen voor het parlement. Op de bres heeft Zetelsdaarvoor steeds gebedsacties gehouden waarin God om Zijn zegen werd gevraagd over deze verkiezingen.

Er waren bemoedigingen doordat God concreet gebeden verhoorde voor een meer christelijke regering. Dit gebeurde o.a. toen Jan Peter Balkenende premier werd. Ook het feit dat de ChristenUnie regeringsbevoegdheid kreeg en de christelijke partijen een belangrijke rol vervulden in parlement en regering werd gezien als Gods zegen.


Gebedsreizen naar Israël

Sinds 2010 gaan er geregeld gebedsteams naar Israël. Zij bouwen een gebedsbrug tussen Nederland en Israël. Elke keer is het weer een vreugde als we horen en verslagen lezen van datgene wat de gebedsteams meemaken. Deze gebedsreizen zijn niet alleen tot zegen voor Israël maar ook voor de bidders. Het streven is dat er elke maand een gebedsteam gaat.


Gebedsreizen naar de wereldhoofdsteden

Met het doel dat er voor alle volkeren gebeden wordt, gaan er vanaf 2012 gebedsteams naar wereldhoofdsteden om daar ter plaatse te bidden. Hoofdsteden als Havana, Lissabon, Reykjavik, Buenos Aires, Praag, Ankara, Berlijn, Islamabad en andere werden reeds bezocht.

Daar werd ter plaatse geproclameerd dat Jezus Koning is. Ook werd er voor de landen gebeden.


Ontmoetingsmiddagen Tweede Kamer

De afgelopen jaren kwamen mensen uit het hele land om een ontmoetingsmiddag in de Tweede Kamer bij te wonen. In samenwerking met de ChristenUnie zijn deze middagen opgezet. Meer dan 500 deelnemers hebben deelgenomen. Naast het programma is er ook plaats voor gebed. De momenten van gebed, zittend of knielend, waren een hoogtepunt.


Profetische gebedsacties

In 1992 werd er een gebedstour door het hele land gehouden. Het thema was: Bekering of oordeel. Op de bres voor Nederland riep op tot bekering van het land in verband met het geestelijke en morele verval. Honderden mensen bezochten de samenkomsten. Velen waren onder de indruk.

Deze boodschap werd in 1998 en in 2000 herhaald. De profetische oproep om bekering of anders het oordeel bleef actueel. Via de christelijke pers werd er ook aandacht aan besteed.

In 2006 was er een profetische actie op de Dam in Amsterdam. Daar werd een verklaring voorgelezen dat God Amsterdam zou oordelen vanwege de zonden die er bedreven werden. Midden op de Dam werd er gebeden om Gods ontferming en genade. Het Nederlands Dagblad plaatste een foto van deze actie. Er kwamen positieve en negatieve reacties.

In 2008 werd er een vier jaar durende gebedscampagne opgezet om te bidden voor de bekering van Nederland. Het thema kwam uit het bijbelboek Maleachi waar we lezen in Maleachi 3:7 dat, als een volk terugkeert naar God, God terugkeert naar het volk. Opnieuw een oproep tot bekering.

In 2010 was er opnieuw een profetische gebedsactie. In de hoofdstad Amsterdam knielden midden op de Dam 300 bidders van verschillende gebedsorganisaties neer om te bidden voor de bekering van Nederland. Het was een indrukwekkend uur.

In 2012 werd er gebeden in alle 12 provinciehoofdsteden. Daar verzamelden zich bidders die tegelijkertijd een uur lang baden voor de bekering van Nederland.

Het profetisch gebed om bekering werd in 2014 ingevuld doordat in 115 plaatsen tegelijk een uur lang werd gebeden. In huizen en kerken kwamen bidders samen om tot God te bidden om een geest van bekering. Honderden bidders deden mee en riepen om Gods genade.


Gebedsondersteuning

Ook heeft Op de bres voor Nederland gebedsondersteuning gegeven aan opkomende gebedsbewegingen in Slovenië, Griekenland en Egypte. Door middel van gebedsconferenties werd een steentje bijgedragen aan de vorming en groei van de gebedsbeweging daar. Daarnaast was er gebedsondersteuning op het eiland Curaçao waar vooral de verzoening een belangrijke plaats had en heeft.

En een tiental keer werd Brussel bezocht om te bidden en de gebedsbeweging te ondersteunen die actief is in het Europese Parlement. In 1992 groeide de gebedsvisie voor Europa.

Vijf maal werd de stad New York bezocht waar het gebouw van de Verenigde Naties staat. In 1997 was de eerste gebedsreis naar de VN. Er kon gebeden worden tot en met in de Veiligheidsraad wat heel bijzonder was. God opende deuren voor deze bijzondere gebedsacties in het midden van de plaats waar de volken samenkomen om beslissingen te nemen. In New York is ook gebeden voor Wall Street, het financiële hart van de wereld.


Bijzondere gebeurtenissen

CeesVork_JPBalkenendeEen bijzondere gebeurtenis waren de bezoeken aan de toenmalige premier Jan Peter Balkenende. Viermaal was er een bemoedigend gesprek in het Torentje. Hij werd gezien als Gods antwoord op de gebeden. Vele malen is hij per mail bemoedigd met woorden uit de bijbel. Op deze wijze werd hij ondersteund in zijn taak en opdracht.

Ook werd er over het werk gedeeld in landelijke en regionale radio- en tv-uitzendingen. Vooral de drie tv-uitzendingen van het Elfde uur met Andries Knevel waren bijzonder. En er waren publicaties in landelijke en regionale bladen. Bemoedigend waren de interviews in Visie en Uitdaging.