Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Deelnemen?  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF APRIL 2015

Psalm 77:2 Mijn stem is tot God en ik roep;

mijn stem is tot God, opdat Hij Zijn oor tot mij neige.

Beste bidders,
Voor de maand april treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
NEDERLAND

Regering

  • De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen maakt het voor de huidige regering moeilijker om haar rol te vervullen. Dankbaarheid voor de zetelwinst van zowel de ChristenUnie als de SGP. Ook het CDA deed het beter. Premier Rutte heeft wijsheid nodig om met zijn kabinet ons land te besturen. De komende weken worden spannend over de vraag of dit kabinet in haar huidige vorm, met een vleugellam PvdA, nog verder kan of dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Gebed is nodig voor zowel de regering als parlement.

Justitie en politie

  • Zowel minister Opstelten als staatssecretaris Teeven zijn afgetreden. Dit is een aderlating omdat zij een stevig beleid hadden neergezet met als speerpunt het terugdringen van de drugshandel. Laten we bidden voor hun opvolgers minister Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Bid dat zij dit krachtige beleid zullen voortzetten. Bid ook om wijsheid wat betreft het asielbeleid.

Gasboringen in Groningen

  • Geregeld wordt de provincie Groningen opgeschrikt door aardbevingen vanwege gasboringen. Dit heeft gevolgen voor zowel de gebouwen als voor de emoties en gevoelens van onveiligheid. Minister Kamp is verantwoordelijk voor de hoeveelheid gas wat naar boven gehaald mag worden. Het levert de schatkist miljarden euro’s op. Dit is weer nodig voor de financiële begroting. Bid om wijsheid voor minister Kamp om de juiste beslissingen te nemen wat betreft deze gevoelige situatie.

Bezinning en bekering

  • Vanwege de goddeloosheid is het oordeel reeds bezig zich te voltrekken. En o.a. vanwege de 1,3 miljoen abortussen, de geldzucht, geest van ontucht en genot. En de zonden op het gebied van huwelijk en relaties. Door de leugens en het bedrog die de vader der leugen bewerkt heeft en waar we op zijn ingegaan, voltrekt zich dit oordeel steeds meer. Wat we gezaaid hebben zullen we oogsten. Laten we blijven bidden dat temidden van deze goddeloosheid en wetteloosheid er vele ogen geopend worden en velen zich tot God bekeren. Vader, ontferm U over ons.

 

ISRAËL
Netanyahu
  • De verkiezingsuitslag in Israël was een gebedsverhoring. Een paar dagen voor de verkiezingen stond de partij van Benjamin Netanyahu drie zetels achter op de socialistische zionistische partij van Herzog. Na de verkiezingen stond zij zeven zetels voor. Velen hebben gebeden voor Benjamin Netanyahu. Op 3 maart sprak hij het Amerikaanse congres toe. Daar beschreef hij op indrukwekkende manier wat voor een gevaar er vanuit Iran kan komen als zij atoomwapens gaat maken. Hij eindigde zijn speech door op Mozes te wijzen. Het is duidelijk dat God Netanyahu als premier in deze tijd heeft aangesteld. Meer dan ooit heeft hij gebed nodig. Laten we voor hem blijven bidden. Bid om bescherming voor hem en zijn gezin. Bid om wijsheid om de regering en het land te leiden. Bid om kracht om als een sterke, door God aangestelde, leider standvastig te blijven.

Veiligheid

  • Tot en met de wederkomst van Jezus zal er onrust blijven in en rond Israël. Zowel de Palestijnen als delen van de internationale politieke gemeenschap met president Obama voorop zijn niet blij met de herverkiezing van Netanyahu. Bid om bescherming van de grenzen van Israël. Er zijn vele engelen die als een schild rondom Israël staan. Bid om alertheid bij politie, militairen en veiligheidsdiensten.
RUSLAND
  • Bid voor president Poetin van Rusland. De situatie rond Oost-Oekraïne is tijdelijk gestabiliseerd. Ondertussen zijn de partijen zich aan het klaarmaken voor een volgende oorlog. President Poetin speelt een cruciale rol. Hij wil Rusland weer groter maken, niet alleen door De Krim over te nemen, maar ook om andere delen te veroveren. Hij bouwt aan een steeds groter en sterker leger. Het gevaar van een botsing met NAVO-landen neemt toe. De vraag is of God Poetin gebruikt om Europa wakker te schudden en te laten beseffen dat de echte veiligheid bij Jezus is en niet bij de mens. Laten we bidden dat God Poetin gebruikt zoals Hij dat nodig acht. De bijbel zegt dat koningen als waterbeken in Gods hand zijn. God bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt.
GEBEDSVERHORINGEN
  • Zetelwinst tijdens de Provinciale Verkiezingen voor CDA, SGP en ChristenUnie.
  • Verkiezingsoverwinning van Benjamin Netanyahu en zijn Likoed partij.
  • De vrienden- en toerustingsdag op 21 maart in Voorthuizen was een bemoedigende en gezegende tijd
ACTIVITEITEN

13 tot 19 april: gebedsreis naar Boedapest i.v.m. gebed voor de hoofdsteden.

19 september: vrienden- en toerustingsdag Voorthuizen.

19 mei: Middelharnis, toerustingsavond over gebed.

De Here zegene u in uw gebeden.

Cees Vork

Cees Vork

Voorbeeld om een uur te bidden:

1) Begin met God te eren door Hem te aanbidden, te loven en te prijzen.
2) Lees een gedeelte uit de bijbel.
3) Korte tijd van stilte. Probeer naar God te luisteren.
4) Begin met één gebedsonderwerp. Denk erover na wat u wilt bidden en ga daarna bidden over dat onderwerp.
5). Neem daarna het volgende onderwerp. Denk erover wat u wilt bidden en ga daarna bidden voor dat ene onderwerp enz.
6) Eindig de gebedstijd met dankzegging dat God uw gebeden heeft gehoord en zal verhoren op Zijn wijze en tijd.
7) U kunt eventueel eindigen met het bidden van het Onze Vader
 
 


 

april 2015  Maandbrief van april in Word formaat Maandbrief van april 2015 in PDF Formaat

maart 2015  Maandbrief van maart in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

februari 2015  Maandbrief van februari in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

januari 2015  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van januari 2015 in PDF Formaat


2014


december 2014  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van december 2014 in PDF Formaat