Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Deelnemen?  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF MAART 2015

Psalm 107:6 Toen riepen ze tot de Here in hun benauwdheid,

en Hij redde hen uit hun angsten.

Beste bidders,
Voor de maand maart treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
NEDERLAND

Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart

 • Deze verkiezingen bepalen mede of de huidige regering door zal gaan of niet. Bid om Gods weg en leiding. Draag deze verkiezingen aan God op en bid dat Hij hierin krachtig zal werken. Bid dat de juiste en bekwame mensen naar voren komen. Bid dat de uitslag door Hem bepaald wordt. Bid dat de boze geen invloed mag hebben op deze verkiezingen.
 • Bid specifiek voor eerlijke mediaverslaggeving voor deze verkiezingen. Bid ook dat vele gelovigen deze verkiezingen zullen meebidden. God hoort en verhoort de gebeden.

Dreiging van aanslagen

 • Net zoals in Denemarken is het gevaar voor aanslagen in ons land heel goed mogelijk. De extremistische moslims infiltreren in Europa, dus ook in Nederland. Op verschillende manieren kunnen we hiernaar kijken. Is het het oordeel van God vanwege onze zonden dat dit wordt toegelaten of is het een aanval van de boze op ons land en volk? Kunnen we bidden om Gods bescherming of moeten we bidden dat als er een aanslag komt we moeten bidden dat onze ogen open gaan en we ons moeten bekeren tot God? Het is belangrijk om Gods stem hierin te verstaan. Bid om Zijn inzicht maar ook om genade dat, hoewel we Zijn bescherming niet verdienen, Hij ons bewaart. Bid in ieder geval voor de minister van Justitie Opstelten en staatssecretaris Teeven die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid.
 • Bid ook voor de AIVD dat zij waakzaam en met kracht zullen optreden.

Geest van ontucht

 • Het gebed heeft twee kanten. Als we bidden dan zal het kwaad aan het licht komen en moet worden verdreven. Daarnaast zal er ruimte komen voor God en Zijn wil en gerechtigheid. In ons land is er een geest van ontucht die sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw zich heeft ontwikkeld tot een groot bolwerk. We zien haar werken doordat overspel, hoererij, legale prostitutie, zedenmisbruik, pedofolie, pornografie e.d. in onze samenleving op vele wijze aanwezig zijn. Dit vernietigt mensen en huwelijken en individuen raken door ontucht gebonden. Laten we bidden tegen deze geest van ontucht die ons land teistert en bidden om een verlangen naar zuiverheid op dit gebied.

Koninklijk huis

 • Laten we dankbaar zijn voor de harmonie die er is bij het huisgezin van koning Willem-Alexander en Máxima en de kinderen. Daarnaast mogen we bidden dat zij, door de Heilige Geest, een krachtiger getuigenis zullen gaan geven van het evangelie. Ze zijn een voorbeeld voor velen in ons land. Bid dat het zover komt dat Willem-Alexander en Máxima een heenwijzing zijn naar Degene die hen deze taak en rol geeft.

Geïnspireerd gebed

 • Bidden is ook luisteren naar God. Tijdens uw gebedsuur wil God spreken over datgene wat op uw hart is. Vraag God concreet naar deze gebedspunten. Hij wil tot u spreken. God heeft gebedspunten in uw hart gelegd die u kunt uitbidden. Wees daar vrijmoedig in.
ISRAËL
Verkiezingen
 • Op 17 maart zijn er verkiezingen in Israël. Voor zover we inzicht hebben, geloven we dat Benjamin Netanyahu opnieuw premier moet worden. Ondanks alle druk blijft hij het dichtst bij wat God zegt over Zijn volk. De internationale druk op hem neemt toe. De vijand doet er alles aan om hem te verwijderen. Bid voor zijn bescherming. Ook voor zijn gezin. Bid dat hij net zoals Mozes en Jozua zijn volk zal leiden naar Gods plan en wegen. Bid dat de negatieve geest via de media de mond wordt gesnoerd

Jeruzalem

 • God bouwt Jeruzalem en maakt haar klaar voor Zijn komst. Bid om bescherming van deze stad en dat de Heilige Geest krachtig zal werken zoals in Handelingen 2. Bid om een nieuwe uitstorting van de Geest over ultraorthodoxe, orthodoxe en seculiere joden. En dat de messiaanse beweging toe zal nemen in kracht.
VOLKEREN
 • Dank voor de proclamatie dat Jezus Koning is (Psalm 96:10) van een Op de bresteam in Teheran, Iran. Bid voor de teams die dit ook in Hongarije en Oeganda gaan doen. De volkeren wachten op het zichtbaar worden van de zonen en dochters van God ( Romeinen 8). Bid ook dat binnen de extremisten van Isis mensen tot geloof in Jezus komen.
GEBEDSVERHORINGEN
 • Dank voor de proclamatie dat Jezus Koning is (Psalm 96:10) van een Op de bresteam in Teheran, Iran. Bid voor de teams die dit ook in Hongarije en Oeganda gaan doen. De volkeren wachten op het zichtbaar worden van de zonen en dochters van God ( Romeinen 8). Bid ook dat binnen de extremisten van Isis mensen tot geloof in Jezus komen.
ACTIVITEITEN

21 maart

Op de Bres toerustingsdag Voorthuizen. Thema: Samen bidden Hoe doe je dit?

Geeft u op en neem anderen mee.

26 maart

Cees Vork spreekt in Zoetermeer. Aanvang 20.00u.

Cesar Franckrode 58, Zoetermeer.

14 juni

Ontmoetingsmiddag jongeren en gebed voor Israël in Harderwijk.

 

 

De Here zegene u in uw gebeden. De Here bescherme u. De Here doe Zijn aangezicht over u en uw gezin lichten en geve u Zijn vrede.

Cees Vork


 

maart 2015  Maandbrief van maart in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

februari 2015  Maandbrief van februari in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

januari 2015  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van januari 2015 in PDF Formaat


2014


december 2014  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van december 2014 in PDF Formaat