Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Deelnemen?  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF JANUARI 2015

Psalm 37:3 Vertrouw op de Here en doe het goede,

woon in het land en betracht getrouwheid.

Beste bidders,
Voor de maand januari treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
OP DE BRES INTERN
 • Wijsheid voor premier Rutte en het kabinet.
 • Voorbereiding voor de Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015. De uitslag bepaalt de sa-menstelling van de Eerste Kamer.
 • Krachtig getuigenis van de christenpolitici, o.a. Joël Voordewind, Kees van der Staay, Arie Slob.
 • Dat de Heilige Geest koning Willem-Alexander en koningin Máxima tot een verdiept geloofsleven brengt.
 • Bescherming tegen terroristische aanslagen in ons land.
 • Bezinning en besef dat het doden van kinderen in de moederschoot niet kan.
 • De militairen die meevechten in Irak en Syrië tegen IS. Denk ook aan hun gezinnen.
 • Oplossingen voor de komst van asielzoekers. Bid voor het COA en de IND om juiste beslissingen zowel bij asielaanvragen als huisvesting.
 • Bid voor minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die actief is om werkzoekenden weer een baan te kunnen geven.
 • Bid voor minister Kamp van Economische Zaken in verband met de gaswinning in het noorden van het land en het gevaar voor aardbevingen.
 • Voor minister Koenders als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in zijn houding ten opzichte van Israël.
 • Amsterdam wordt geteisterd door liquidaties door criminele organisaties. Bid om krachtig optreden van politie en justitie.
 • Op onze scholen worden kinderen en jongeren gevormd in hun denken. Dit bepaalt mede hun gedrag Bid om bijbelse gedachten op scholen en universiteiten. Bid voor de gelovige onderwijzers, leraren en docenten.
 • Het huwelijk is een beeld van Jezus en Zijn gemeente. De duivel probeert door scheidingen en sa-menwonen dit beeld te verstoren. Bid dat het bijbelse huwelijk krachtig beschermd wordt.
 • Bid dat de christelijke gemeente zorgtaken in de samenleving oppakt. Dit omdat er veel bezuinigd wordt in de zorg.
 • De sportwereld heeft enorme betekenis in miljoenen levens. Bid om getuigenissen van sporters die geloven en voor bezinning van mensen die sport belangrijker vinden dan geloof in Jezus.
 • Bid om eerlijke handel in het zakenleven. Bid dat christelijke zakenmensen een voorbeeld zijn.
 • Muziek heeft veel invloed. Bid dat de Heilige Geest musici inspireert tot het maken van mooie en zuivere muziek.
 • Bid dat Nederland een land mag zijn en blijven die vele zendelingen uitzendt. Nederland is altijd een land geweest met wereldvisie.
 • Bid om de verhouding Nederland en de Europese Unie. Bid om bescherming van onze eigen iden-titeit en plaats.
 • Dank voor de komende gebedsweek van de EA van 18-25 januari 2015. Duizenden zullen mee-bidden.
 • Blijf bidden dat door de Heilige Geest vele Nederlanders Jezus leren kennen.
 • Bid dat de juiste mensen gekozen worden in de Europese Commissie o.l.v. voorzitter Juncker.
 • Voor de situatie in de Oekraïne. Bid voor bondskanselier Merkel en president Putin.
ISRAËL
 • Op 17 maart zijn er verkiezingen voor een nieuw parlement en regering. Bid dat God de juiste mensen naar voren laat komen.
 • Er staan tienduizenden raketten vanuit Zuid-Libanon op Israël gericht. Bid om een hemels schild van bescherming.
 • Frankrijk, Engeland, Ierland, België en meer landen zijn in principe bereid een Palestijnse staat te accepteren. Binnen twee jaar moet er een oplossing zijn. Zo niet dan zullen meerdere landen een Palestijnse staat erkennen. Bid dat dit verijdeld wordt. God heeft dit land aan Israël gegeven. Een tweestatenoplossing gaat tegen Gods plan en bedoeling in. Er zijn vele mogelijkheden voor de Pa-lestijnen om in zowel Israël als Jordanië te integreren. Hamas, Hezbollah, en andere islamitische staten willen deze oplossing niet want dan kunnen ze niet langer hun plannen uitvoeren om Israël te vernietigen.
 • Er is een groei binnen de messiaanse beweging. Dank God voor deze eerstelingen.
 • Bid dat ook de Amerikaanse joden terugkeren naar Israël. Misschien moeten er eerst rampen komen in de VS voordat ze gaan.
GEBEDSVERHORINGEN
 • Centrale rol van de ChristenUnie en SGP in het regeringsbeleid.
 • De groei van de kerk in China. Binnen enkele jaren zullen er 250 miljoen gelovigen Chinezen zijn (NOS-journaal 23 december 2014).
 • De blijvende terugkeer van joden uit alle volken.
 • Reeds 20 hoofdsteden zijn bezocht met de proclamatie uit psalm 96:10. Dank en bid voor de fam. D. die in januari in Teheran gaat bidden in het kader van het gebed voor de hoofdsteden, psalm 96:10.
 • Dank voor de nieuwe contactpersoon in Hoogeveen: Tinus de Vries.
MEDEDELINGEN
 • 7 maart, uur van gebed en proclamatie voor Nederland van 11.00-12.00 uur. Opgave via onze mail m.v.v. naam en woonplaats. U ontvangt dan een programma
 • 21 maart toerustingsdag. Thema: Samen bidden Hoe doe je dit? Opgave opdebres@solcon.nl.
 • Boek: Biddend in de aanval van Cees Vork. Te bestellen via onze mail (zie ook facebook).

Blijf volharden in gebed en geloof. Vul uw gebedsuur met o.a. lofprijzing (kan ook met muziek), dankzegging, tijd van stilte en voorbeden voor mensen en situaties. God ziet in het verborgene en zal, op Zijn wijze en tijd, antwoorden. Hij is blij als we in gebed bij hem komen

Cees Vork


 

januari 2015  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van januari 2015 in PDF Formaat


2014


december 2014  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van december 2014 in PDF Formaat