Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Deelnemen?  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF NOVEMBER 2015

Psalm 134:3. De Here zegene u uit Sion, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft.

Beste bidders,
Voor de maand november treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
NEDERLAND
 • Dank voor de betrokkenheid bij de nationale dag van rouw op 16 oktober. Zefanja 2:1 en 2.
 • Bid dat God minister-president Rutte vervult met Zijn Geest. Vanaf januari 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Minister-president Rutte speelt een belangrijke rol.
 • Wijsheid voor staatssecretaris Dijkhoff in verband met de vluchtelingenstroom. Bid om een duidelijk en rechtvaardig beleid.
 • Bid dat vele vluchtelingen de weg naar de verlossing door Jezus leren kennen. Bid voor de vele acties die gelovigen ondernemen om hen te helpen. Mattheüs 5:16.
 • Er is veel verdeeldheid en angst onder de bevolking. Bid om bezinning en bekering van velen. Hebreeën 12:26-28.
 • Blijf bidden dat God ons koningshuis een voorbeeld laat zijn en een heenwijzing naar God.
 • Bid dat de gelovige gemeente van Jezus in ons land de ogen op Hem blijft houden. Hebreeën 12:2 en 3.
 • Het huwelijk is door God bedoeld. Bid om herstel, bescherming en vernieuwing van vele huwelijken Hebreeën 13:4.
 • Psalm 67:8. God zegent ons opdat alle einden der aarde ontzag voor Hem hebben. Bid dat de zegen die we ontvangen doorgegeven wordt tot de einden der aarde. Bid om Nederlandse arbeiders in de oogst.
ISRAËL
 • Bid om Gods bescherming in verband met de steekpartijen. Psalm 83.
 • Dank God dat Israël altijd zal blijven bestaan. Psalm 89:5, 30 en 37.
 • Dank voor Gods uiteindelijke vervulling van Psalm 99.
 • Bid Psalm 121 uit over Israël.
 • Bid Psalm 124:1, 2 en 8 uit over de regering van Israël.
 • Bid om een hart voor Jeruzalem zoals Gods hart over Jeruzalem is zoals beschreven in Zacharia 8:1-3.
GEBEDSVERHORINGEN
 • Dank voor de velen die tot geloof komen in Iran.
 • Gods getuigenis en bidders bij de Verenigde Naties.
 • De gebedsbeweging binnen de Europese Commissie in Brussel.
 • Dank dat in de hoofdsteden van Turkmenistan, Oezbekistan en Jordanië geproclameerd werd dat Jezus Koning is.
 • Dank voor de vluchtelingen die in ons land Jezus leren kennen.
ACTIVITEITEN
 • Begin december komt de nieuwe landelijke brief uit.
 • Ook in december moet de nieuwe website van Op de bres voor Nederland klaar zijn.
 • 14 november is er een ontmoetingsmiddag met de hoofdstedenbidders. Psalm 96:10.
 • Een cursus in het voorjaar 2016 van 7 avonden over de eindtijd en wederkomst is in voorbereid

God is in de gemeente, in Israël, Jeruzalem en onder de volken actief om Zijn doel te bereiken. Zijn doel is beschreven in Jesaja 45:23 waar we lezen dat alle knie voor Hem zal buigen. Dat is de toekomst waar we naar toe bidden.

Cees Vork

 

november 2015  Maandbrief van november in Word formaat Maandbrief van november 2015 in PDF Formaat

oktober 2015  Maandbrief van oktober in Word formaat Maandbrief van oktober 2015 in PDF Formaat

september 2015  Maandbrief van september in Word formaat Maandbrief van juli/augustus 2015 in PDF Formaat

juli /augustus 2015  Maandbrief van juli/augustus in Word formaat Maandbrief van juli/augustus 2015 in PDF Formaat

juni 2015  Maandbrief van juni in Word formaat Maandbrief van juni 2015 in PDF Formaat

mei 2015  Maandbrief van mei in Word formaat Maandbrief van mei 2015 in PDF Formaat

april 2015  Maandbrief van april in Word formaat Maandbrief van april 2015 in PDF Formaat

maart 2015  Maandbrief van maart in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

februari 2015  Maandbrief van februari in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

januari 2015  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van januari 2015 in PDF Formaat