Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Deelnemen?  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF OKTOBER 2015

Psalm 119 :47 Ik verlustig mij in Uw geboden, die ik liefheb.

Beste bidders,
Voor de maand oktober treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
NEDERLAND
 • Vrijdag 16 oktober is er de dag van rouw vanwege de zonden en oordelen van God. Bid dat er velen meedoen om voor Gods troon te buigen en met berouw voor Zijn aangezicht te komen.
 • Dank voor de gezegende Op de Bres-dag op 19 september. De opkomst was boven verwachting, Door liederen, gesprekken en het woord van God werd ingegaan op het aspect van rouwen.
 • Tijdens deze dag werd er een profetie voorgelezen van een vrouw van 90 die in 1968 profeteerde over situaties die toen onmogelijk leken maar nu actueel zijn. Het heeft te maken met de einden der tijden en de wederkomst van Christus. U kunt deze profetie via de mail aanvragen en lezen op de website.
 • Dank voor een zuster die minister-president Rutte persoonlijk kon bemoedigen, doordat zij aangaf dat we voor hem bidden. Blijf voor hem bidden.
 • Dank voor Arie Slob en Kees van der Staay die tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer helder getuigden van hun geloof.
 • Het vluchtelingenprobleem is gigantisch. Er moet geholpen worden maar er is ook alertheid geboden dat radicale moslimextremisten deze situaties niet gaan gebruiken om aanslagen te plegen. Bid voor politici als Angela Merkel en François Hollande en de andere Europese leiders om met wijsheid en moed hiermee om te gaan. Laten we ook beseffen dat hier veel meer moslims komen waardoor er zowel geestelijke als maatschappelijke veranderingen plaatsvinden. Bid dat gelovigen naar hen uitreiken om hen te helpen op zowel geestelijk als materieel vlak.
 • Blijf bidden om bezinning en bekering. Toen Jona Gods oordeel verkondigde stond de koning van Ninevé op om zich, met heel zijn volk, te bekeren. Mag het zo in Nederland gaan gebeuren dat Koning Willem-Alexander voorop zal gaan om zich, samen met het volk, te bekeren tot God.
ISRAËL
 • Israël is altijd in oorlog of is altijd in een staat van oorlog. Ook nu. Iran gaat verder met het maken van een atoombom. Wat moet Israël doen? Hamas graaft weer tunnels. Rusland steunt Assad terwijl Assad nog steeds formeel in oorlog is met Israël. Wat gaat Rusland doen die weer partner is van Iran en Hezbollah? Heer geef wijsheid, moed en kracht aan de regering van Netanyahu. Maak hem tot een leider zoals Mozes.
 • Op 30 sept. werd de Palestijnse vlag bij de VN-vlaggen gehesen. Een teken van erkenning. Net zoals de paus de Palestijnse staat erkent. Dit alles gaat in tegen Gods orde. Het land is gegeven als een eeuwigdurende belofte aan Israël.
 • Bid dat vanuit Jeruzalem de wereld geregeerd wordt en niet vanuit New York (Jesaja 2).
 • Blijf bidden dat joden terug keren naar hun land. Vanwege de instroom van moslims in West-Europa zal de druk op de joodse bevolking toenemen en zullen zij terug willen keren.
GEBEDSVERHORINGEN
 • Dat het evangelie dagelijks via landelijke en regionale zenders verkondigd wordt . O.a. de EO, Groot Nieuws radio en Family 7. En dank voor de vele goede christelijke boeken die uitkomen.
 • Voor de 617 kerken die in China meedoen aan het 24-uursgebed.
ACTIVITEITEN
 • 16 oktober dag van rouw: individueel, thuis, op het werk of met anderen bijv. in uw kerk.
 • Ontmoeting met Arie Slob van de ChristenUnie in verband met verkiezingen 2017
 • 14 november ontmoetingsmiddag deelnemers aan het hoofdstedengebed.
 • Amman, Parijs en Kopenhagen worden bezocht in verband met hoofdstedengebed Psalm 96:10

Dank voor uw gebeden voor Nederland, Israël en de volken,

Cees Vork

 

oktober 2015  Maandbrief van oktober in Word formaat Maandbrief van oktober 2015 in PDF Formaat

september 2015  Maandbrief van september in Word formaat Maandbrief van juli/augustus 2015 in PDF Formaat

juli /augustus 2015  Maandbrief van juli/augustus in Word formaat Maandbrief van juli/augustus 2015 in PDF Formaat

juni 2015  Maandbrief van juni in Word formaat Maandbrief van juni 2015 in PDF Formaat

mei 2015  Maandbrief van mei in Word formaat Maandbrief van mei 2015 in PDF Formaat

april 2015  Maandbrief van april in Word formaat Maandbrief van april 2015 in PDF Formaat

maart 2015  Maandbrief van maart in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

februari 2015  Maandbrief van februari in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

januari 2015  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van januari 2015 in PDF Formaat