Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Deelnemen?  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF MEI 2015

Psalm 86:6 - O Here, neem mijn gebed ter ore,

sla acht op mijn luide smekingen.

Beste bidders,
Voor de maand mei treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
NEDERLAND

The Passion

 • Dank voor The Passion waarin het lijden en sterven van Jezus naar voren kwam. Drie miljoen Nederlanders hebben dit gezien. Laten we bidden dat de Heilige Geest dit gebruikt om mensen te overtuigen van de waarheid. Heer, dank U voor open deuren om Uw evangelie door te geven.

Terrorisme

 • Dank God ook dat we tot nu toe gespaard zijn gebleven voor een terroristische aanslag. Het is Zijn beschermende genade en het gebed wat dit nog tegenhoudt. Nederland is een doel van IS, mede in verband met onze deelname aan de oorlog in Irak. Ook de uitspraken van politicus Wilders en zijn steun in de samenleving maakt ons land een doelwit. Laten we blijven bidden om Zijn bescherming en mocht het toch gebeuren dat er een aanslag komt laten we dan bidden dat er bezinning komt onder het Nederlandse volk en een terugkeer naar God. We hebben Hem zo nodig. Heer, bescherm ons en leid ons naar bekering en verandering.

Twee grote geestelijke bolwerken

 • Zeker twee grote geestelijke bolwerken zijn er in Nederland. Het eerste is het bolwerk van de dood. Dit komt onder o.a. door abortus en euthanasie. Bijbels gezien is de dood een vijand. Door abortus en euthanasie krijgt deze geest steeds meer ruimte om zich te manifesteren en zijn macht uit te oefenen.
 • Het tweede bolwerk is de geest van ontucht. Deze geest bouwt zijn macht door o.a. de vrije seksuele moraal. Seksuele losbandigheid is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw steeds sterker geworden. Nu hebben we te maken met velen die gebonden zijn aan ontucht. Deze macht, oftewel geest heeft miljoenen gevangen.
 • Laten we bidden dat deze bolwerken worden afgebroken. Dat er een nieuw besef komt dat het zo niet kan en dat er een weg van bekering en hervorming op deze gebieden gaat komen. Heer, verlos ons van de boze.

De Gemeente van Christus

 • De bijbel leert ons dat de gemeente het licht moet zijn van het land. Bid dat de gemeente van Jezus in ons land dat licht mag zijn. Dat er eenheid en liefde zal zijn. Dat de waarheid van Gods woord centraal zal staan. Dat de gemeente vervuld is met de Heilige Geest. Dat door goede werken de mensen God gaan verhogen. Dat de gemeente een voorbeeld mag zijn in het huwelijk en gezinsleven. Heer, maak Uw gemeente tot een stralend licht in deze donkere wereld (Nederland).

 

ISRAËL
Israël
 • Bid voor premier Netanyahu. Als ik deze brief schrijf is er nog geen nieuwe regering. Van mijn contactpersoon in Israël hoor ik hoe moeilijk de besprekingen zijn. Bid dat er een krachtige regering mag komen. Bid dat God Netanyahu vervult met de geest van wijsheid en kracht.
 • Dank God voor de economie. Vooral door de gaswinning heeft de economie en de financiële situatie een krachtig impuls gekregen. God zegent Israël en geeft wijsheid en creativiteit zowel op technisch als op zakelijk gebied. Bid dat Israël een zegen mag zijn voor de volken. Zij is de enige democratie in het roerige Midden-Oosten. Als de landen rondom Israël op dezelfde manier zouden functioneren als Israël was er een politieke en economische groei die ongekend groot zou zijn. Dank God voor het voorbeeld dat Israël is en bid dat velen haar zullen volgen

Jeruzalem

 • Psalm 147:2 De Here bouwt Jeruzalem. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Dat is wat er nu gebeurt. God brengt Israël thuis en Hij bouwt Jeruzalem. Als je er bent, zie je dit letterlijk. Het belangrijkste is natuurlijk dat zij geestelijk onder de heerschappij van haar Koning komt. God is bezig Jeruzalem klaar te maken en haar te vormen tot het centrum van de wereld. Dit gaat met veel strijd gepaard. Bid dat de vredevorst Jezus steeds.
 • Meer van Zijn vrede en recht in en vanuit Jeruzalem zal laten uitgaan. Bid dat de ogen van de mensen in Jeruzalem en Israël meer en meer open gaan voor Koning Jezus zodat Zijn verlossing Israël en de volken zal vernieuwen. Heer, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiede.
GEBEDSVERHORINGEN
 • De grote belangstelling voor The Passion.
 • Gods bescherming in verband met het terrorisme.
 • Gods werk in Zijn stad Jeruzalem.
 • Velen die dagelijks tot geloof komen in China.
 • Gezegende tijd in Boedapest i.v.m. het gebed voor de hoofdsteden. Er zijn er nu 22 bezocht.
GEBEDSVERHORINGEN
14 juni: Middag met jongeren over gebed en Israël
19 september: Trainings- en vriendendag in Voorthuizen
16 oktober: Dag van rouw in verband met Gods oordeel over de zonden in Nederland.

Wees ook open voor gebedsonderwerpen die God u geeft tijdens uw gebed. God zegene u in uw gebeden. Hij is nabij en Zijn oog is op u.

Cees Vork

 

mei 2015  Maandbrief van mei in Word formaat Maandbrief van mei 2015 in PDF Formaat

april 2015  Maandbrief van april in Word formaat Maandbrief van april 2015 in PDF Formaat

maart 2015  Maandbrief van maart in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

februari 2015  Maandbrief van februari in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

januari 2015  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van januari 2015 in PDF Formaat