Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF JULI/AUGUSTUS 2014

Psalm 70:5
Laten in U jubelen en zich verheugen, allen die U zoeken.
Beste bidders,
Voor de maand juli/augustus treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
OP DE BRES INTERN
 • Bid voor lichamelijke verkwikking van de stuurgroep.
 • Bid voor de voorbereiding van de toerustingsdag op 27 september in Voorthuizen. Thema: De kracht van proclamatie. Geef u op en neem anderen mee: opdebres@solcon.nl.
 • Bid voor nieuwe contactpersonen.
 • Dank voor de gebedsteams die naar Algiers en naar Praag zijn gegaan in verband met het gebed voor de hoofdsteden.

GEMEENTE
 • Bid dat de gemeente een voorbeeld mag zijn overeenkomstig Colossenzen 3:18-25.
  • Vers 18: Vrouwen wees aan uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
  • Vers 19: Mannen heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar.
  • Vers 20: Kinderen gehoorzaam uw ouders in alles, want dat behaagt God.
  • Vers 21: Vaders prikkel uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
  • Vers 22: Werknemers gehoorzaam uw werkgevers in alles, niet om mensen te behagen om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud van het hart in ontzag voor God.
  • Vers 23: Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen.
NEDERLAND
 • Bid Mattheüs 6:9 en10 over Nederland uit (denk aan overheid en samenleving). 1) Dat Gods Naam worde geheiligd 2) Dat Zijn Koninkrijk zal komen 3) Dat Zijn wil wordt gedaan
 • Bid dat de Heilige Geest een groot zondebesef bewerkt, Johannes 16:8.
 • Bid dat de geest van ongebreidelde geldzucht wordt gebroken, 1 Timotheüs 6:10.
 • Blijf bidden voor de ontmanteling van drugs- en wietplantages. Bid voor justitie en politie.
 • Bid dat velen op de website hetwkvangod.nl gaan kijken en de weg naar Jezus zullen vinden.
 • Dank dat God de gebeden voor het land aan het verhoren is en dat velen op zoek zijn naar God.
EUROPA
 • Bid psalm 96 uit over Europa, vooral vers 10: Zeg onder de Europese volken: De Here is Koning.
ISRAËL
 • Dank dat Israël reeds een zegen is en bid dat zij dat verder zal worden. Dank voor de technische en medische ontwikkelingen in Israël. Dank voor de politieke stabiliteit temidden van een chaotisch Midden-Oosten.
 • Psalm 149:2 en 3. Bid dat deze verzen in Israël verder vervuld worden.
 • Blijf bidden voor premier Netanyahu en zijn kabinet. Bid voor voortdurende wijsheid en waakzaamheid.
 • Bid voor de binnenlandse veiligheidsdiensten die erop moeten toezien dat het terrorisme geen kans krijgt.
VOLKEREN
 • Moge psalm 117 spoedig door de volkeren worden gezongen. Bid en zing dit uit over de natiën
REGIONAAL
 • Bid Psalm 139:1-6 uit voor de eenzamen. Noem namen als u eenzame mensen om u heen kent.

De Here geve u goede en verfrissende zomermaanden. De tijden worden steeds helderder ingevuld door het profetisch woord. Kijk naar Israël en de volkeren. Alles komt tot een bijbelse finale met de glorieuze terugkeer van onze Heer, Koning en Heiland Jezus Christus

Cees Vork


 

juli/augustus 2014  maandbrief juli/augustus 2014 in Word formaat Maandbrief van juli/augustus 2014 in PDF formaat

juni 2014  maandbrief juni 2014 in Word formaat Maandbrief van juni 2014 in PDF formaat

mei 2014  maandbrief mei 2014 in Word formaat Maandbrief van mei 2014 in PDF formaat

april 2014  maandbrief april 2014 in Word formaat Maandbrief van april 2014 in PDF formaat

maart 2014  maandbrief maart 2014 in Word formaat Maandbrief van maart 2014 in PDF formaat

februari 2014  maandbrief februari 2014 in Word formaat Maandbrief van februari 2014 in PDF formaat

januari 2014  maandbrief januari 2014 in Word formaat Maandbrief van januari 2014 in PDF formaat


2013

december 2013  maandbrief december 2013 in Word formaat Maandbrief van december 2013 in PDF formaat

november 2013  maandbrief november 2013 in Word formaat Maandbrief van november 2013 in PDF formaat

oktober 2013  maandbrief oktober 2013 in Word formaat Maandbrief van oktober 2013 in PDF formaat

september 2013  maandbrief september 2013 in Word formaat Maandbrief van juni 2013 in PDF formaat

juli /augustus 2013  maandbrief juli/augustus 2013 in Word formaat Maandbrief van juni 2013 in PDF formaat

juni 2013  maandbrief juni 2013 in Word formaat Maandbrief van juni 2013 in PDF formaat

mei 2013  maandbrief mei 2013 in Word formaat Maandbrief van mei 2013 in PDF formaat

april 2013  maandbrief april 2013 in Word formaat Maandbrief van april 2013 in PDF formaat

maart 2013  maandbrief maart 2013 in Word formaat Maandbrief van februari 2013 in PDF formaat

februari 2013  maandbrief februari 2013 in Word formaat Maandbrief van februari 2013 in PDF formaat

januari 2013  maandbrief januari 2013 in Word formaat Maandbrief van januari 2013 in PDF formaat