Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Deelnemen?  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF FEBRUARI 2016

Psalm 28:2 Hoor naar mijn luide smekingen, als ik tot U roep om hulp en mijn handen ophef naar Uw binnenste heiligdom.

Beste bidders,
Voor de maand februari treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
TRAININGSDAG EN CURSUS
5 maart 2016 Trainingsdag te Voorthuizen.
Thema: Eindtijd en nieuwe wereldorde. Aanvang 10.00 (koffie/thee)
Cursus: Eindtijd en wederkomst
Op de bres organiseert tevens een zeven avonden durende cursus over eindtijd en wederkomst.
Het doel is om gelovigen klaar te maken voor de eindtijd en wederkomst.
Plaats:                    Centrum ’s Heerenhof, Zwarteweg 10  Heerde
Data:                      10, 17, 24 en 31 maart en 7, 14 en 21 april 2016
Onderwerpen:         Israël, Jeruzalem, volkeren, gemeente in de eindtijd, antichrist, Babel en wederkomst
Opgave:                  Per mail met naam en adres naar: opdebres@solcon.nl m.v.v.’cursus’
En door een gift (richtprijs € 50) over te maken naar Op de bres voor Ned. m.v.v. ‘gift cursus’
NEDERLAND
 • Minister-president Rutte is voorzitter van de EU. Bid om wijsheid, moed en juiste keuzes.
 • Bid voor staatssecretaris Dijkhoff i.v.m. het asielbeleid en om rechtvaardige en krachtige besluitvorming t.a.v. de vluchtelingen.
 • Blijf bidden dat de geest van bekering zal doorzetten en velen de Here Jezus leren kennen.
 • Dank voor de week van gebed. Duizenden gebeden zijn opgezonden tot God. Dank voor verhoringen.
 • Bid en dank voor de gemeente van Christus. Wees dankbaar voor de leiders en de vele broeders en zusters. Bid dat de gemeente verder in liefde en waarheid zal groeien naar haar doel. Bid dat zij een zegen zal zijn en blijven voor het land.
 • Dank God voor het goede onderwijs in Nederland. Bid dat de beleidsmakers wijsheid en inzicht hebben om het onderwijs in ons land te ontwikkelen. Bid voor staatssecretaris Dekker die hiervoor verantwoordelijk is.
 • Bid voor een cultuur van leven en geen dood. Bid dat abortus verdwijnt. Bid dat het geweten opgewekt wordt en dat mensen gaan beseffen dat dit niet kan en mag.
 • De voorbereiding voor de verkiezingen van 15 maart 2017 zijn in volle gang. Wij bidden nu reeds dat God mensen in de regering plaatst die Hem kennen en Zijn woord serieus nemen.
NEDERLAND
 • Minister-president Rutte is voorzitter van de EU. Bid om wijsheid, moed en juiste keuzes.
 • Bid voor staatssecretaris Dijkhoff i.v.m. het asielbeleid en om rechtvaardige en krachtige besluitvorming t.a.v. de vluchtelingen.
 • Blijf bidden dat de geest van bekering zal doorzetten en velen de Here Jezus leren kennen.
 • Dank voor de week van gebed. Duizenden gebeden zijn opgezonden tot God. Dank voor verhoringen.
 • Bid en dank voor de gemeente van Christus. Wees dankbaar voor de leiders en de vele broeders en zusters. Bid dat de gemeente verder in liefde en waarheid zal groeien naar haar doel. Bid dat zij een zegen zal zijn en blijven voor het land.
 • Dank God voor het goede onderwijs in Nederland. Bid dat de beleidsmakers wijsheid en inzicht hebben om het onderwijs in ons land te ontwikkelen. Bid voor staatssecretaris Dekker die hiervoor verantwoordelijk is.
 • Bid voor een cultuur van leven en geen dood. Bid dat abortus verdwijnt. Bid dat het geweten opgewekt wordt en dat mensen gaan beseffen dat dit niet kan en mag.
 • De voorbereiding voor de verkiezingen van 15 maart 2017 zijn in volle gang. Wij bidden nu reeds dat God mensen in de regering plaatst die Hem kennen en Zijn woord serieus nemen.
ISRAËL/JERUZALEM
 • Gods Koninkrijk kwam en komt via Israël. Israël is de deur naar alle volken en Jeruzalem de klink aan de deur. Jezus komt als Koning van Israël en Zijn stad Jeruzalem. We bidden dat Hij spoedig komt en de deur opent. Vele krachten proberen de deur Israël te vernietigen om Zijn komst tegen te houden. Bid dat deze haat en vernietiging overwonnen worden. Dank daarbij dat, ondanks de strijd, de overwinning vaststaat. Israël en Jeruzalem zullen blijven bestaan.
 • Jezus leeft in Zijn messiaanse volk. Zij zijn de eerstelingen die Jezus kennen. Dank God daarvoor. Bid dat hun licht en waarheid steeds helderder worden en dat vele joden Jezus, door hen, leren kennen.
 • Dank voor de rabbijnen die steeds meer gaan zien wie Jezus is. Dit is een antwoord op vele gebeden van de laatste jaren.
 • Vraag God om een regering, onder leiding van Benjamin Netanyahu, die eendrachtig en standvastig haar plaats inneemt. Bid dat de juiste mensen op de juiste plaats komen en dat wie verkeerd handelen verwijderd worden.
 • Dank dat Israël nu reeds een voorbeeld is, hoewel beperkt, voor anderen. Denk aan haar democratische bestuur, haar rechtspraak, haar vrijheid van meningsuiting, haar technische ontwikkelingen, haar omgang met andere landen.
BEMOEDIGINGEN
 • Dank voor de hulp die, mede door gelovigen, wordt gegeven aan de vluchtelingen. Het toont barmhartigheid in ons land.
 • Hoewel de traditionele kerken in aantal minder worden, komen er nieuwe initiatieven van kerk-zijn op. Jezus zegt: Ik zal Mijn gemeente bouwen (in Nederland) en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Er is groei in gebed, het zoeken naar God en Zijn plan en radicale toewijding. Dat is bemoedigend.
 • Dank God dat minister-president Rutte zich in een interview in het AD in december 2015 zich christen en gelovig noemde. Mooi als een minister-president dit belijdt. We bidden verder voor hem.
TENSLOTTE
  Neem tijd in uw gebedsuur om te luisteren naar wat God zegt, dat is het belangrijkste. De gebedspunten hierboven kunt u gebruiken. Gebruik ook Gods woord als u bidt: Wat zegt het woord over bepaalde situaties? Bid Zijn woord erover uit. Het is niet het belangrijkste doel om zoveel mogelijk gebedspunten te bidden. Het belangrijkste in het gebedsuur is om bij God te zijn en naar Hem te uiten wat u denkt wat goed is. Het kan zijn dat u maar één gebedspunt doorbidt. Dat is dan voldoende. Vertrouw dat Gods Geest u bijstaat.

  Cees Vork

  De Here zegene u, Cees Vork

   

   

   

  februari 2016  Maandbrief van februari 2016 in Word formaat Maandbrief van februari 2016 in PDF Formaat

  januari 2016  Maandbrief van januari 2016 in Word formaat Maandbrief van januari 2016 in PDF Formaat


  2015


  december 2015  Maandbrief van december in Word formaat Maandbrief van december 2015 in PDF Formaat