Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF DECEMBER 2014

O Here, onze Here, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde.
 
Beste bidders,
Voor de maand december treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
OP DE BRES INTERN
 • Dank voor de duizenden gebeden voor Nederland in 2014. Dank dat God hoort en verhoort.
 • Bid voor het klaarmaken van de nieuwe website.
 • Dank voor Frans en Annemarie die in Ankara (Turkije) hebben gebeden in verband met het gebed voor alle hoofdsteden.

GEMEENTE
 • 1 Petrus 4:17 Het oordeel (de crisis) begint bij het huis Gods. Bid dat gemeenten die in een crisis zitten er gelouterd en beter uitkomen.
 • Bid om wijsheid voor geestelijke leiders, 1 Thessalonicenzen 5:12 en 13.
 • Bid dat vele gemeenten de zorg voor zwakkeren op zich gaan nemen nu de overheid zich meer terugtrekt en bezuinigt op de zorg.
 • Bid voor de vele kerstdiensten die er gehouden worden. Veel mensen komen alleen met kerst in de kerk. Moge God hen aanspreken.
NEDERLAND
 • Op 7 maart 2015 zal op veel plaatsen in Nederland worden geproclameerd dat Jezus Heer is van Nederland. Jezus heeft alle macht in de hemel maar ook op aarde, dus ook in Nederland. Als bidders gaan we dit op 7 maart in huiskamers en kerkgebouwen proclameren (lees de landelijke brief die in december uitkomt).
 • Dank God dat Hij de gebeden voor het land aan het verhoren is.
 • Bid voor de opvang van de vele asielzoekers (Lev. 19:33, 34); bid om wijsheid voor het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en het IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).
 • Bid dat minister Opstelten en staatssecretaris Teeven streng blijven optreden tegen de wietteelt.
 • Bid dat de mensenhandel en prostitutie hard worden aangepakt.
 • Bid voor hen die getroffen zijn door de vogelgriep.
EUROPA
 • Bid om wijsheid voor de Europese ministers hoe zij moeten omgaan met de vele bootvluchtelingen.
 • Blijf bidden dat de corruptie geen kans krijgt binnen het Europees Parlement. Bid ook dat het ontdekt wordt als het al speelt.
ISRAËL
 • We hebben premier Netanyahu bemoedigd met de tekst uit Jesaja 41:8-10. Via onze contactpersoon in Israël hoorden we dat hij deze heeft ontvangen.
 • Dank voor de miljoenen gebeden die over Israël en Jeruzalem zijn en worden uitgebeden. Mede daardoor is er bescherming.
 • Bid dat de plannen van de boze om Gods plannen met Israël en Jeruzalem tegen te gaan, worden verijdeld.
 • Het meest gevoelige gebied is de Tempelberg. Daar staat de El Aksa moskee. Dit was ook de plaats waar de tempel van God stond. Dit zal de plaats zijn waar vanuit Jezus als Koning gaat regeren over alle volken. Blijf bidden dat God tot Zijn doel komt. Denk aan Jesaja 62.
VOLKEREN
 • Bid dat vanuit China vele zendelingen gaan komen die over de hele wereld het evangelie gaan verkondigen.
REGIONAAL
 • Bid specifiek voor de kerstactiviteiten vanuit de gemeente in uw plaats of regio. Bid dat het Licht helder zal schijnen in uw omgeving.

Blijf volharden in gebed en geloof. Vul uw gebedsuur met o.a. lofprijzing (kan ook met muziek), dankzegging, tijd van stilte en voorbeden voor mensen en situaties. God ziet in het verborgene en zal, op Zijn wijze en tijd, antwoorden. Hij is blij als we in gebed bij hem komen

Cees Vork


 

december 2014  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van december 2014 in PDF Formaat

november 2014  Maandbrief van november 2014 in Word formaat Maandbrief van november 2014 in PDF Formaat

oktober 2014  Maandbrief van oktober 2014 in Word formaat Maandbrief van oktober 2014 in PDF Formaat

september 2014  maandbrief september 2014 in Word formaat Maandbrief van september 2014 in PDF formaat

juli/augustus 2014  maandbrief juli/augustus 2014 in Word formaat Maandbrief van juli/augustus 2014 in PDF formaat

juni 2014  maandbrief juni 2014 in Word formaat Maandbrief van juni 2014 in PDF formaat

mei 2014  maandbrief mei 2014 in Word formaat Maandbrief van mei 2014 in PDF formaat

april 2014  maandbrief april 2014 in Word formaat Maandbrief van april 2014 in PDF formaat

maart 2014  maandbrief maart 2014 in Word formaat Maandbrief van maart 2014 in PDF formaat

februari 2014  maandbrief februari 2014 in Word formaat Maandbrief van februari 2014 in PDF formaat

januari 2014  maandbrief januari 2014 in Word formaat Maandbrief van januari 2014 in PDF formaat