Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF NOVEMBER 2014

PSALM 77:2 Mijn stem is tot God, en ik roep;
mijn stem is tot God, opdat Hij Zijn oor tot mij neige.
Beste bidders,
Voor de maand november treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
OP DE BRES INTERN
 • Dank voor de duizenden gebeden die elke maand naar de hemel opstijgen.
 • Dank voor de trouwe contactpersonen en bidders.
 • Bid om kracht en wijsheid voor de stuurgroep.

GEMEENTE
 • Bid dat Jezus het Hoofd zal zijn van de gemeente. Denk aan uw eigen gemeente.
 • Bid om leiderschap dat door Gods Geest wordt aangesteld en bevestigd. Bid om de juiste mensen in leiderschap.
 • Bid om een voortdurende geest van gebed.
 • Bid om een geest van liefde, waarheid en eenheid.
 • Bid dat Gods Geest de jeugd en kinderen krachtig aanraakt.
NEDERLAND
 • Bid om bekeringen binnen de regering en het parlement. Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de politici….
 • Dank God voor de goede gezondheidzorg en bid dat dit mag blijven. Op 1 januari neemt de lokale overheid meer zorgtaken over van de centrale overheid. Bid om wijsheid voor de lokale besturen.
 • De opvang van asielzoekers vereist veel flexibiliteit en wijsheid. Bid voor het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).
 • In maart 2015 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De uitslag bepaalt ook wie er in de Eerste Kamer komt. De Eerste Kamer moet wetten van de Tweede Kamer goedkeuren. Nu heeft de regering een meerderheid in de Eerste Kamer doordat D66, SGP en ChristenUnie deze regering aan een meerderheid helpen. Na deze verkiezingen kan dit veranderen wat weer grote gevolgen heeft voor het functioneren van de regering. Bid dat Gods Hand op deze verkiezingen zal zijn. Bid dat de christelijke partijen weer een sleutelrol zullen vervullen.
 • Bid om profetische stemmen die onze samenleving weer op de Weg van God zet.
 • Dank God dat velen tot bezinning komen en zich afvragen hoe het verder moet.
 • Bid dat het strakke beleid wat betreft de drugsaanpak wordt voortgezet en versterkt. Bid voor de minister van justitie en veiligheid Opstelten.
 • Bid voor de AIVD in verband met het gevaar voor aanslagen. Bid om waakzaamheid en krachtig optreden tegen het kwaad.
EUROPA
 • Wereldwijd groeit de gemeente van Jezus. Behalve in Europa. Bid dat Europa terugkeert naar God. Zij is als de verloren zoon die moet terugkeren.
 • Bid ook om wijsheid voor de Europese Commissie en Parlement wat betreft de aanpak van het IS-gevaar en de situatie aan de oostgrens van Oekraïne.
ISRAËL
 • Op dit moment is Israël het oog van de storm waarin het Midden-Oosten zich bevindt. Dank God voor Zijn bescherming maar ook dat Zijn Hand op Israël is. Dank God voor de miljoenen gebeden voor Israël en Jeruzalem.
 • Dank God voor de duizenden christenen die aanwezig waren op het Loofhuttenfeest. Zij waren een bemoediging voor Israël.
 • Blijf bidden voor premier Netanyahu en het kabinet in verband met Gaza en de Hamas. Psalm 121.
 • De El Aksa moskee speelt een cruciale rol. Zowel Joden als Arabieren willen deze plaats beheren. Voor de Joden stond daar de Tempel en is er het verlangen en doel dat er een nieuwe derde tempel komt. Voor de Arabieren is dit hun derde belangrijke religieuze stad. Zij geloven dat Mohammed daar ten hemel voer. De spanning neemt toe. Bid dat God tot Zijn doel komt en dat Zijn wil gedaan wordt.
 • Blijf bidden om de groei van de messiaanse beweging. Zij zijn de eerstelingen van Israël. God wil hen gebruiken om de ogen van hun landgenoten te openen.
 • Bid om Gods wijsheid voor premier Netanyahu.
 • Bid om meer bidders en gebedswachters voor Jeruzalem.
 • Bid om groei van de Messiaanse gemeenten. Zij zijn de eerstelingen van Israël.
VOLKEREN
 • Bid om Gods genade voor Guinee Bissau, Liberia en Ivoorkust waar het ebolavirus huishoudt. Bid dat er spoedig een medicijn beschikbaar is zodat de slachtoffers de kans krijgen om in leven te blijven.
 • Bid ook voor Noord-Irak en Syrië waar de IS een schrikbewind voert vanuit een extremistische islamitische gedachtengoed. Bid om Gods genade en ontferming.
REGIONAAL
 • Bid voor de werklozen in uw omgeving die een baan zoeken

 

Dank voor uw gebeden. Deze maandbrief kan u helpen. Weet dat deze gebedspunten slechts een klein deeltje zijn van de vele zaken die spelen. Via de media en andere bronnen is veel info te krijgen. Bid dat God u leidt in dit uur van gebed. Neem tijd om Hem te aanbidden, te prijzen en te danken.

Proclameer Zijn grootheid, kracht en wijsheid. Neem tijd om gewoon stil te zijn, God wil ook spreken in het uur van gebed.

Cees Vork


 

november 2014  Maandbrief van november 2014 in Word formaat Maandbrief van november 2014 in PDF Formaat

oktober 2014  Maandbrief van oktober 2014 in Word formaat Maandbrief van oktober 2014 in PDF Formaat

september 2014  maandbrief september 2014 in Word formaat Maandbrief van september 2014 in PDF formaat

juli/augustus 2014  maandbrief juli/augustus 2014 in Word formaat Maandbrief van juli/augustus 2014 in PDF formaat

juni 2014  maandbrief juni 2014 in Word formaat Maandbrief van juni 2014 in PDF formaat

mei 2014  maandbrief mei 2014 in Word formaat Maandbrief van mei 2014 in PDF formaat

april 2014  maandbrief april 2014 in Word formaat Maandbrief van april 2014 in PDF formaat

maart 2014  maandbrief maart 2014 in Word formaat Maandbrief van maart 2014 in PDF formaat

februari 2014  maandbrief februari 2014 in Word formaat Maandbrief van februari 2014 in PDF formaat

januari 2014  maandbrief januari 2014 in Word formaat Maandbrief van januari 2014 in PDF formaat