Op de Bres voor Nederland
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, …”
Ezechiël 22:30.

 HOME  Maandbrieven  Bressenbrief  Deelnemen?  Links  Contact  Terug 

Op de Bres voor Nederland
MAANDBRIEF SEPTEMBER 2015

Psalm 109:4 Maar ik ben een en al gebed

Beste bidders,
Voor de maand september treft u hierbij de volgende dank- en gebedspunten aan:
NEDERLAND
 • 19 september: toerustingsdag in Voorthuizen. Onderwerp: dag van rouw, waarom? Bid en kom naar deze dag. Dit is de tijd om te rouwen over de situatie in Nederland. Het geestelijk en moreel verval heeft zoveel verwoest. In Nehemia 1 rouwde Nehemia over de verwoesting van Jeruzalem. Vanwege de zonden was Gods oordeel over Israël gekomen. Vanwege de zonden in ons land is er ook het oordeel van God. Rouwen betekent dat we dit erkennen en Gods genade gaan vragen om herstel. Daarom is deze dag van groot belang en roepen we u op om te komen. Niet alleen voor uzelf maar bovenal voor Nederland.
 • Bid om wijsheid voor de regering in verband met het probleem van een toeloop van vluchtelingen.
 • Bid dat de nieuwe begroting die met Prinsjesdag wordt aangekondigd, recht zal doen aan de bevolkingsgroepen die financieel afhankelijk zijn van de overheid.
 • Bid dat Koning Willem-Alexander zal getuigen van zijn geloof.
 • Dank voor de toewijding van geestelijke leiders in ons land voor dit nieuwe seizoen.
 • Dank voor de zendelingen die vanuit ons land uitgezonden worden. Bid om meer arbeiders.
 • Bid om eerlijke en integere banken en haar leiding. Geld is een middel om de samenleving in stand te houden. Geldzucht is verkeerd en wekt onrecht op. Bid tegen de geest van geldzucht.
ISRAËL
 • De ogen van de wereld zullen steeds meer op Isra ël en Jeruzalem gericht worden omdat uiteinde-lijk de wederkomst in Jeruzalem zal plaatsvinden. God ziet om naar Zijn volk en maakt haar klaar om een centrale rol te spelen in Zijn regering. Bijbels gezien zien we de volgende lijnen:
 • 1) God brengt steeds meer joden terug naar het land dat Hij aan Abraham, Isaak en Jakob en hun nageslacht gegeven heeft.
 • 2) Gods Geest is Israël van binnenuit aan het veranderen en vernieuwen.

  3) De gemeente van Jezus zal zich steeds meer verbinden en richten op Israël en Jeruzalem, de stad van Jezus, onze komende Koning (Matt. 5:35).

  4) De volken komen steeds meer onder het oordeel vanwege de zonden.

  5) De duivel zal via de antichrist nog een nieuwe wereldorde opzetten. Dit is zijn laatste stuiptrekking.

  6) De wederkomst gaat een nieuwe en blijvende wereldorde geven.

 • Bid dat Gods beloften voor Israël en Jeruzalem verder vervuld worden. In gebed bewegen we mee met Gods plan en doelen. Lees Psalm 102, Zach. 8, Jer. 16:14-21, Jes. 2, Zach. 14 Jer. 30 en 31, Amos 9:11-15 en Micha 4:1-5.
GEBEDSVERHORINGEN
 • De vluchtelingen die in Nederland tot geloof in Jezus komen.
 • De groei van de gemeente in Iran.
 • De genade die God Nederland geeft om zich te bekeren.
 • Tunesië, Oeganda en België zijn bezocht in het kader van gebed voor de hoofdsteden.
 • Groei van gebedsactiviteiten in Jeruzalem.
ACTIVITEITEN

19 september: Toerustingsdag in Voorthuizen. Geef u op opdebres@solcon.nl

16 oktober: Dag van rouw in verband met de geestelijke en morele situatie in Nederland.

Oktober: Bezoek Kopenhagen in verband met het hoofdstedengebed.

14 november: Ontmoetingsmiddag deelnemers hoofdstedengebed, Psalm 96:10.

Gods zegen.

Cees Vork

 

september 2015  Maandbrief van september in Word formaat Maandbrief van juli/augustus 2015 in PDF Formaat

juli /augustus 2015  Maandbrief van juli/augustus in Word formaat Maandbrief van juli/augustus 2015 in PDF Formaat

juni 2015  Maandbrief van juni in Word formaat Maandbrief van juni 2015 in PDF Formaat

mei 2015  Maandbrief van mei in Word formaat Maandbrief van mei 2015 in PDF Formaat

april 2015  Maandbrief van april in Word formaat Maandbrief van april 2015 in PDF Formaat

maart 2015  Maandbrief van maart in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

februari 2015  Maandbrief van februari in Word formaat Maandbrief van februari 2015 in PDF Formaat

januari 2015  Maandbrief van december 2014 in Word formaat Maandbrief van januari 2015 in PDF Formaat