Gebedsreizen naar wereldhoofdsteden

gebed

‘God heeft de steden lief’

Op de bres voor Nederland gelooft dat het Gods doel is dat alle volkeren Hem leren kennen en erkennen (Filippenzen 2:10 en 11). Door middel van het gebed voor de volkeren draagt Op de bres voor Nederland ertoe bij dat dit doel werkelijkheid wordt.
God sprak door Psalm 96:10 ‘Zegt onder de volken: De Here is Koning.’
In 2012 zijn we gestart met het bezoeken van de hoofdsteden in de wereld met als doel om daar te bidden en te proclameren dat Jezus Koning is.
De gebedsteams spreken twaalf bijbelgedeelten uit in het centrum van de hoofdstad en laten als symbool een geplastificeerde proclamatiekaart achter, met daarop Psalm 96:10 : Zegt onder de volken, de Here is Koning.
Andere bijbelgedeelten zijn:
Jesaja 62:10    Heft een banier omhoog boven de volken.
Psalm 67:8      God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
Doel: door gebed de weg te banen voor de wederkomst van Jezus.

Inmiddels zijn er in 70 hoofdsteden gebedsteams geweest, verdeeld over alle continenten. De deelnemers zijn enthousiast!

Een team in Warschau proclameerde Psalm 96 : 10 en bad daarna intensief voor het parlement. Een ander team in Sarajevo werd geconfronteerd met de nood in verband met de vorige Balkan oorlog en kon te midden daarvan met verwachting en hoop bidden en proclameren. Ook werd in Srebrenica het avondmaal gevierd en gebeden in verband met ons verleden, o.a. voor de Nederlandse soldaten die daar toen waren.

Het team naar Boekarest ging door strijd heen om daar te bidden. Zij verloren o.a. hun papieren en portemonnee, maar vonden deze wonderbaarlijk weer terug. Grote dankbaarheid.

Weer een ander team bad en proclameerde in Londen en ging naar het grote plein in het centrum om te bidden voor de doorwerking van het Koningschap van Jezus. Ook waren er bijzondere ontmoetingen met gelovigen in Londen.

Daarnaast werden in 2018 de hoofdsteden Praia van Kaap Verdië, Kuala Lumpur van Maleisië, en Jakarta van Indonesië bezocht.

Voor 2019 staan o.a.  Oekraïne, Wit Rusland, Spanje, Macedonië , Slowakije en India op het programma.


Als het zo doorgaat dan kunnen in 2030 alle hoofdsteden zijn bezocht. Doet u ook mee door naar een hoofdstad te gaan?

psalm 96-10

Deze proclamatiekaart laten de bidders achter in de hoofdstad waar ze gebeden hebben.


Jerevan, Armenië, zomer 2017

Zagreb, Kroatië, zomer 2017

Sofia, Bulgarije, zomer 2017

Bern, Zwitserland, oktober 2017

Tirana

Albanië, 2018

Helsinki, Finland, 2018

 

Paraguay 2018