Activiteiten

Gebedsketting

24 uur dag en nacht bidden voor het land. Dat is de doelstelling van de gebedsketting. Er zijn 31 dagen in de maand. Voor bijna alle dagen van de maand is er een contactpersoon en er zijn 500 bidders actief die elke maand een uur voor hun rekening nemen. Elke maand ontvangen de bidders een maandbrief met actuele gebedspunten. Dit helpt hen om gericht te bidden.

Klik voor de laatste maandbrief op de link hieronder:

Maandbrief april 2022

Maandbrief mei 2022

 


Bressenbrief

Jarenlang gaf Op de bres voor Nederland ieder kwartaal de bressenbrief uit, een gebeds- en informatiebrief.  Deze brief was bedoeld om bidders te informeren over concrete gebedsactiviteiten en als bemoediging en aansporing om te bidden.

Door de steeds verdergaande digitalisering zijn we tot het besluit gekomen om hiermee te stoppen en ons meer te focussen op de informatievoorziening via de website. 
Eind november 2020 is de allerlaatste bressenbrief uitgekomen. 

Klik hier voor de laatste Bressenbrief: Bressenbrief 168, november 2020


Trainings- en vriendendag, cursus eindtijd en wederkomst, week van de terugkeer

Tweemaal per jaar is er een trainings- en vriendendag. Bidders hebben bemoediging nodig om door te gaan in het gebed. Daarnaast is er gebedsonderwijs om hen toe te rusten. Elke keer wordt er over een ander thema onderwijs gegeven. Deze dagen zijn zeer inspirerend.

De behoefte naar ontmoeting en onderwijs wordt op deze wijze ingevuld. Het versterkt en stimuleert de gebedsbeweging.


Reizen naar wereldhoofdsteden

Op de bres voor Nederland gelooft dat het Gods doel is dat alle volkeren Hem leren kennen en erkennen (Filippenzen 2:10 en 11). Door middel van het gebed voor de volkeren draagt Op de Bres ertoe bij dat dit doel verwezenlijkt wordt. God sprak door Psalm 96:10 ‘Zegt onder de volken: De Here is Koning.’

Het doel is dat gebedsteams alle landen van de wereld gaan bezoeken om ter plaatse in elke hoofdstad te bidden en te proclameren dat Jezus Koning is. Zie de pagina Gebedsreizen naar wereldhoofdstedengebeden.

Wilt u informatie over één van deze activiteiten? Stuur dan een mail naar: opdebres@solcon.nl