Activiteiten

Gebedsketting

24 uur dag en nacht bidden voor het land. Dat is de doelstelling van de gebedsketting. Er zijn 31 dagen in de maand. Per dag is er één regio die bidt. Voor een aantal dagen van de maand is er een contactpersoon en er zijn 500 bidders actief die elke maand een uur voor hun rekening nemen. Elke maand ontvangen de bidders een maandbrief met actuele gebedspunten. Dit helpt hen om gericht te bidden.

Zie pagina:

Gebedsketting


“Hij komt” dagen

Op de “Hij komt” dagen staan we stil bij de tijd waarin we leven en hoe we mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Deze dagen zijn zeer inspirerend.

De behoefte naar ontmoeting en onderwijs wordt op deze wijze ingevuld. Het versterkt en stimuleert de gebedsbeweging.


Reizen naar wereldhoofdsteden

Op de bres voor Nederland gelooft dat het Gods doel is dat alle volkeren Hem leren kennen en erkennen (Filippenzen 2:10 en 11). Door middel van het gebed voor de volkeren draagt Op de Bres ertoe bij dat dit doel verwezenlijkt wordt. God sprak door Psalm 96:10 ‘Zegt onder de volken: De Here is Koning.’

Het doel is dat gebedsteams alle landen van de wereld gaan bezoeken om ter plaatse in elke hoofdstad te bidden en te proclameren dat Jezus Koning is. Zie de pagina Gebedsreizen naar wereldhoofdsteden.

Wilt u informatie over één van deze activiteiten? Stuur dan een mail naar: opdebres@solcon.nl


De terugkeer

Al sinds de oprichting van Op de bres wordt er gebeden voor bekering en terugkeer van Nederland naar God. We hebben in 2021, 2022 en 2023 hieraan ook uitdrukking gegeven in samenwerking met “De terugkeer”.

Het is zeer inspirerend en bemoedigend dat velen met ons mee bidden en we geloven dat de gebeden op Gods tijd ook verhoord worden, nu of in de toekomst. 


De terugkeer 2023 – Zwolle