Activiteiten

WAT DOEN WE?

Cees voetbal BinnenhofDeze pagina geeft een overzicht van alle activiteiten van Op de bres voor Nederland.

Wilt u informatie over één van deze activiteiten? Stuur dan een mail naar: opdebres@solcon.nl


Binnenkort:

Ga naar pagina Actueel voor de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden.


Gebedsketting

24 uur dag en nacht bidden voor het land. Dat is de doelstelling van de gebedsketting. Er zijn 31 dagen in de maand. Voor bijna alle dagen van de maand is er een contactpersoon en er zijn 500 bidders actief die elke maand een uur voor hun rekening nemen. Elke maand ontvangen de bidders een maandbrief met actuele gebedspunten. Dit helpt hen om gericht te bidden.

Klik voor de laatste maandbrief op de link hieronder:

Maandbrief juli-augustus 2020
Maandbrief juni 2020


Bressenbrief

Viermaal per jaar geeft Op de bres voor Nederland de bressenbrief uit, een gebeds- en informatiebrief. Naast de bidders voor de gebedsketting ontvangen ook andere bidders deze landelijke brief. Hierin wordt geschreven over de landelijke trainings- en vriendendag(en) en komen gebedsbemoedigingen en gebedspunten naar voren. Ook informatie over concrete gebedsactiviteiten in Nederland, Israël en de volkeren wordt genoemd. De brief dient als bemoediging en aansporing om te bidden.

Klik hier voor de laatste Bressenbrief: Bressenbrief 166, februari 2020


Trainings- en vriendendag(en)

Tweemaal per jaar is er een trainings- en vriendendag . Bidders hebben bemoediging nodig om door te gaan in het gebed. Daarnaast is er gebedsonderwijs om hen toe te rusten. Elke keer wordt er over een ander thema onderwijs gegeven. Deze dagen zijn zeer inspirerend.

De behoefte naar ontmoeting en onderwijs wordt op deze wijze ingevuld. Het versterkt en stimuleert de gebedsbeweging.


Gebedsacties voor de verkiezingen

Gebed voor de overheid is een belangrijk onderdeel van Op de bres voor Nederland. Er worden gebedsacties georganiseerd waarbij niet alleen bidders van Op de bres, maar alle gelovigen worden opgeroepen om te bidden.


Bezoek Tweede Kamer

In samenwerking met de ChristenUnie organiseert Op de bres voor Nederland regelmatig ontmoetingsmiddagen in het gebouw van de Tweede Kamer. Naast het vertonen van een dvd over de werkzaamheden van het parlement is er een rondleiding door het gebouw. Ook wordt er een lunch aangeboden in het restaurant. Belangrijk in deze middagen is de ontmoeting met een fractielid van de ChristenUnie waar de parlementariër iets vertelt. Ook kunnen er vragen gesteld worden en zo mogelijk wordt een plenaire zitting bijgewoond. Op deze wijze wordt de gebedsband tussen bidders en politiek krachtiger.


Gebedsreizen naar Israël

Op de bres voor Nederland bouwt een gebedsbrug met Israël. Omdat Israël met haar hoofdstad Jeruzalem zo’n belangrijke plaats inneemt in Gods plan wordt er veel aandacht aan besteed. Gebedsteams bidden daar meerdere dagen ter plaatse. Deze teams krijgen instructie en worden o.a. uitgedaagd om dagelijks Gods leiding te zoeken naar welke plaatsen ze moeten gaan. Het bidden in Israël en Jeruzalem verstevigt de gebedsband en motiveert bidders om door te gaan met bidden voor Israël.


Reizen naar wereldhoofdsteden

Op de bres voor Nederland gelooft dat het Gods doel is dat alle volkeren Hem leren kennen en erkennen (Filippenzen 2:10 en 11). Door middel van het gebed voor de volkeren draagt Op de Bres ertoe bij dat dit doel verwezenlijkt wordt. God sprak door Psalm 96:10 ‘Zegt onder de volken: De Here is Koning.’

Het doel is dat gebedsteams alle landen van de wereld gaan bezoeken om ter plaatse in elke hoofdstad te bidden en te proclameren dat Jezus Koning is.