Actuele gebedspunten


Laten we deze week specifiek bidden voor Gert-Jan Segers en de Christen Unie.

OPEN BRIEF AAN GERT-JAN SEGERS EN DE CHRISTENUNIE

Beste Gert-Jan,

Deze open brief schrijf ik vanuit een diepe bewogenheid en zorg voor de situatie in ons land.

Dankbaarheid was en is er dat God in de politieke arena aanwezig is. Ook via de ChristenUnie.

Ons land is nu in een situatie terecht gekomen dat er radicale veranderingen nodig zijn.
De crises op het gebied van asiel, klimaat en andere beleidsonderdelen vragen om echte antwoorden. Zoals je ook zelf aangeeft helpt het niet meer om te blijven stutten met halfslachtige oplossingen.

Op 8 oktober werd er in alle provinciehoofdsteden publiekelijk een biddende oproep gedaan aan Nederland om terug te keren naar God. 
Meer dan 800 mensen deden mee aan deze publieke biddende oproep. Ook in de huizen werd er op deze wijze gebeden voor Nederland. Duizenden posters zijn verspreid met deze oproep.

Een terugkeer naar God is fundamenteel. In Deuteronomium 28 lezen we over de zegen en de vloek. Als het volk naar God luisterde was er zegen, zo niet, dan kwam de vloek over het land.
Dit geldt ook voor ons land. Zonder God komen we onder de vloek met alle negatieve gevolgen.
Nederland en de ChristenUnie heeft een terugkeer naar God nodig.

Als dit fundament er is, kan er gezocht worden naar echte antwoorden. God heeft antwoorden op het klimaatprobleem. Hij is de Schepper. God heeft een antwoord op het asielprobleem als we Hem gaan vertrouwen en het Hem vragen.

Ik besef dat de ChristenUnie is als een schaap temidden van de wolven. Er is veel tegenstand en onbegrip bij hen die God niet kennen of willen kennen. Toch heeft de ChristenUnie een positie om ons land te wijzen op Gods agenda en doelstellingen.

De dag gaat komen dat Zijn Naam wordt geheiligd, Zijn Koninkrijk komt en dat Zijn wil wordt gedaan in Nederland.

Gert-Jan en de ChristenUnie, weest sterk en moedig en vertrouw en handel meer dan ooit, vanuit Gods Koninkrijk en Zijn wil.

Met alle respect voor jou als partijleider en voor de ChristenUnie,

Cees Vork


OPROEP

Nederland keer terug naar God!

We belijden dat:

 • Nederland terug moet keren naar zijn Schepper
 • Nederland niet zonder God kan
 • Nederland van God is
 • Nederland God meer dan ooit nodig heeft
 • Nederland zonder God geen toekomst heeft
 • Nederland Gods liefde, bescherming en troost nodig heeft
 • Nederland de Weg, de Waarheid en het Leven van Jezus nodig heeft
 • Nederland gezondigd heeft
 • Nederland schuld heeft vanwege zijn goddeloosheid
 • Nederland vergeving nodig heeft
 • Nederland tot inkeer en bekering moet komen.

We roepen kerk, regering, koningshuis en samenleving op om God en Zijn woord serieus te nemen.

We waarschuwen kerk, regering, koningshuis en samenleving dat de crises toenemen als we ons niet bekeren.

We waarschuwen dat het fout gaat met ons land als we op de ingeslagen eigen wegen doorgaan.

Nederland staat op een kruispunt. Ofwel Nederland keert terug naar God, ofwel de oordelen nemen toe. De keus is aan ons.


Voor bemoedigende video’s en onderwijs, kijk op YouTube: Op de bres, Cees Vork