Actuele gebedspunten

Gebedspunten 22 juni 2022

NEDERLAND

Dank dat we voor de organisatie van De Terugkeer op 8 oktober, ook coördinatoren hebben voor Haarlem en Maastricht. Bid voor de voorbereidingen.

Bid dat velen binnen de regering en het parlement Jezus leren kennen in deze crisistijd. Bid specifiek voor de ChristenUnie o.l.v. Gert Jan Segers.

Veel boeren zijn verbijsterd over het stikstofbeleid. Velen van hen bidden tot hun schepper.
Bid dat er gerechtigheid geschiedt in deze situatie.

Angst voor een nieuwe coronagolf dient zich aan. Bid dat Gods liefde deze angst verdrijft.

De vakanties beginnen. Bid dat er tijd wordt genomen voor bezinning. Er zijn veel evangelisatieacties in binnen- en buitenland. Moge God dit rijkelijk zegenen.

Veel jongeren lopen vast en de jeugdzorg kan het niet meer aan. Mede door de goddeloosheid nemen de problemen toe. Bid om Gods genade.

ISRAËL/JERUZALEM

De regering is gevallen en er moeten opnieuw verkiezingen komen. Jezus is de Koning van Israël. Bid dat er in Israël een verlangen groeit naar Zijn spoedige komst.

God is bezig Israël geestelijk op te wekken. Ezechiël 36 zegt dat God Israël wil reinigen van alle ongerechtigheid en dat Hij Israël een nieuw hart en een nieuwe Geest wil geven. Bid mee dat Zijn wil zal geschieden.

In psalm 83 lezen we dat Israëls vijanden Israël willen vernietigen. Zij zullen hun doel niet bereiken. Bid dat zijzelf ofwel tot inkeer komen, of verdwijnen.

Jeruzalem is Gods tijdklok. Jezus komt als Vredevorst allereerst naar Zijn stad Jeruzalem. Als dat geschiedt zal de vrede de hele aarde gaan vullen. Geen vrede zonder Vredevorst en Jeruzalem. Blijf bidden om deze wereldwijde vrede via Jeruzalem.

VOLKEREN

De aarde gaat vol worden van Gods heerlijkheid. De hele aarde gaat God aanbidden. Tot die tijd blijven er crisissen.

De duivel is in paniek en gaat rond als een tierende leeuw omdat hij weet dat hij gaat verliezen. De mens die zichzelf opblaast in hoogmoed om zonder God te leven, komt onder het oordeel. Het gaat naar een climax.

Maar God heeft het laatste woord op aarde, dank Hem daarvoor. He’s got the whole world in His Hands.

PROCLAMATIE

Mijn hoop is op U Here!

VERGETEN

Vergeet hetgeen achter u ligt.
God vergeeft en vergeet.
Vergeet niet één van Zijn zegeningen.
Vergeet de vergeving van uw vroegere zonden niet.

Gezegende gebedstijd.

Cees Vork

Onderstaande video met de boodschap van waarschuwing over Gods oordeel is al door velen bekeken. Bid dat deze boodschap krachtig zal doorwerken. Deel deze video zodat velen zullen beseffen wat er gaande is.

Voor meer bemoedigende video’s en onderwijs, kijk ook op You Tube: Op de bres, Cees Vork