Actuele gebedspuntenGEBEDSPUNTEN d.d. 29 maart 2023
 
 
NEDERLAND
 
De politieke koers voor ons land wordt de komende weken bepaald. Na de enorme overwinning van de BBB kan het niet anders dan dat er een andere politieke wind gaat waaien. Bid dat God met Zijn Geest Nederland en zijn politiek genadig is, dat er weer een moreel en geestelijk besef komt en dat NEDERLAND TERUGKEERT NAAR GOD.
 
We moeten goed voor onze natuur zorgen, dat is het rentmeesterschap. Toch kan het doorslaan naar een extreme vorm die niet bepaald wordt door de inhoudelijke feiten maar door een manipulatieve geest die het klimaat en het milieu gebruikt voor andere doeleinden, zoals het controleren van onze samenleving.
Bid dat de waarheid helder en duidelijk naar voren komt en dat elke leugen of verkeerde manipulatie zijn kracht verliest.
 
Er moet een oplossing komen voor het immigratieprobleem De situatie is uit de hand gelopen en feitelijk kunnen we het niet meer aan.
Bid dat politieke leiders en partijen duidelijkheid scheppen en keuzes maken die ons land gaan beschermen.
Natuurlijk moet de echte mens in nood geholpen worden. Dit moet gebeuren met wijsheid. Bid daarom.
 
Het humanisme stelt de mens centraal en dat is niet de bijbelse weg. God moet de eerste zijn in het leven. Bid dat de humanistische geest wordt ontkracht en dat de Geest van God centraal staat die Jezus centraal stelt.
 
ISRAËL/JERUZALEM
 
Lees het nieuws, kijk het journaal en we zien hoe de situatie is.
Israël is en zal het middelpunt worden van de aarde omdat Jezus op die plaats terugkomt.
Dit is de reden dat er zoveel strijd is op nationaal niveau met de dreiging van een burgeroorlog, en op internationaal niveau.
De duivel wil Israël vernietigen opdat Gods plan, met als climax de wederkomst, niet door kan gaan. Bid dat God vele engelen zal sturen als strijders in de hemelse gewesten.
 
Blijf bidden dat de christelijke gemeente de plaats van Israël en Jeruzalem gaat zien in Gods plan. Bid tegen de vervangingstheologie die zegt dat de christelijke gemeente het nieuwe Israël is.
 
VOLKEREN
 
Rusland en China zijn voortrekkers voor een nieuwe wereldorde. De invloed van Amerika moet in hun ogen verminderen en nieuwe machtsblokken moeten opstaan om de wereldorde te bewerken en te bewaken. Dit zijn voorbereidingen voor een wereldwijde nieuwe orde onder leiding van de antichrist.
Moge God in deze tijd de ogen openen van de volkeren.
Bid dat de Geest wereldwijd krachtig werkt en zal werken.
 
BEMOEDIGING
 
Jesaja 2:4 – En zij zullen de oorlog NIET meer leren.
Dat is de hoop voor de toekomst
 
PERSOONLIJK
 
Jezus heerst over de levenden en doden. Jezus heeft de wereld overwonnen.
Weest niet bang voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet uw ziel.
 
Gezegende gebedstijd
 
Cees Vork

Jesaja 2 : 4

Zie hieronder de laatste video van Cees Vork:


Nederland keer terug naar God!

We belijden dat:

 • Nederland terug moet keren naar zijn Schepper
 • Nederland niet zonder God kan
 • Nederland van God is
 • Nederland God meer dan ooit nodig heeft
 • Nederland zonder God geen toekomst heeft
 • Nederland Gods liefde, bescherming en troost nodig heeft
 • Nederland de Weg, de Waarheid en het Leven van Jezus nodig heeft
 • Nederland gezondigd heeft
 • Nederland schuld heeft vanwege zijn goddeloosheid
 • Nederland vergeving nodig heeft
 • Nederland tot inkeer en bekering moet komen.

We roepen kerk, regering, koningshuis en samenleving op om God en Zijn woord serieus te nemen.

We waarschuwen kerk, regering, koningshuis en samenleving dat de crises toenemen als we ons niet bekeren.

We waarschuwen dat het fout gaat met ons land als we op de ingeslagen eigen wegen doorgaan.

Nederland staat op een kruispunt. Ofwel Nederland keert terug naar God, ofwel de oordelen nemen toe. De keus is aan ons.


Voor bemoedigende video’s en onderwijs, kijk op YouTube: Op de bres, Cees Vork