Actuele gebedspunten

Gebedspunten 19 januari 2022

NEDERLAND

Dank God voor de week van gebed die nu bezig is. Moge het zijn dat al de gebeden bijdragen aan de verandering van Nederland.

Wie gaat de strijd om Nederland winnen?  Jezus of de boze? Het lijkt wel of de boze wint, maar uiteindelijk zal Jezus winnen. Ons doel is: Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiede. Daar bidden we voor. Daar geloven we in en dat spreken wij uit.

Bid dat de christelijke gemeente in deze tijd sterk wordt gemaakt. Bid om een verdieping in gebed en verdieping in het kennen van het woord. Bid ook dat de onderlinge gemeenschap wordt gesterkt en dat de hedendaagse gemeente van Jezus een getuigende gemeente wordt. De gemeente is Gods antwoord op de nood in dit land.

Een wijze en krachtige regering is een zegen voor ons land. Een zwakke en falende regering brengt verwarring en verdeeldheid. Bid dat de Nederlandse regering de wijsheid en kracht van God gaat zoeken.

ISRAËL/ JERUZALEM

Israël heeft een voorbeeldfunctie o.a. wat betreft het coronabeleid. Ondanks drie of vier vaccinaties is er geen oplossing voor dit gezondheidsprobleem. Wat nu? Er gaan stemmen op om elk vaccinatiebeleid los te laten en te vertrouwen op de eigen weerstand/immuniteit.

Tel Aviv is een voorbeeldstad wat betreft haar moderniteit oftewel wereldse wijze van leven. Verschillende evangelisatieactiviteiten en messiaanse gemeenten zijn er in Tel Aviv actief. Bid dat ook deze stad de Koning gaat leren kennen. 

Blijf bidden voor Gods vrede in Jeruzalem. Gods verlangen is dat Jeruzalem haar bestemming krijgt zoals het in Zijn woord staat. Alles draait om deze stad. De wederkomst en het herstel van Gods gerechtigheid op aarde wordt in en door deze stad bepaald. Daarom is het gebed voor Jeruzalem zo belangrijk.

VOLKEREN

Mattheus 24 is in volle gang en komt tot een climax. Oorlogen en geruchten van oorlogen, valse leugenachtige profeten, de wetteloosheid neemt toe en de liefde verkilt, het evangelie is bijna aan alle volkeren gebracht. De gemeente van Jezus wordt in grote meerderheid vervolgd. Aardbevingen en hongersnoden nemen toe. Tekenen dat de volkeren worden klaargemaakt voor de eindfase van Gods geschiedenis. Mogen vele volkeren spoedig tot het inzicht komen dat er zonder God niet geleefd kan worden. Bid specifiek voor China met haar 1,3 miljard mensen. 

PROCLAMATIE

Filippenzen 4:19 – Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus.

MORGEN

Beroem u niet op de dag van morgen want u weet niet wat de dag van vandaag zal geven.

Maak u niet bezorgd voor de dag van morgen. Vandaag heeft genoeg aan haar eigen kwaad.

We leren van het verleden, leven in het heden en zien uit naar de toekomst.

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn – Jacobus 4:14.

Gezegende gebedstijd,

Cees Vork

Onderstaande video met de boodschap van waarschuwing over Gods oordeel is al meer dan 1450 keer bekeken. Bid dat deze boodschap krachtig zal doorwerken. Deel deze video zodat velen zullen beseffen wat er gaande is.

Voor meer bemoedigende video’s en onderwijs, kijk ook op You Tube: Op de bres, Cees Vork