Actuele gebedspunten

Gebedspunten 28 juli 2021

NEDERLAND

Van 16 tot 23 oktober 2021 is er de week van de terugkeer. De week van de terugkeer is een week waarin we Nederland oproepen zich te bekeren tot God. Dus niet alleen gebed, maar een actieve oproep. Individuele gelovigen en gemeenten en organisaties worden opgeroepen om ieder op zijn/haar wijze mee te werken aan het doorgeven van deze oproep

We sturen u deze week een postertje mee. Deze kunt u gebruiken om zoveel mogelijk anderen actief te betrekken bij de week van de terugkeer. Bid dat velen meedoen en Nederland gaan oproepen zich te bekeren. Nederland zit in een constante crisis.

Geel, groen, rood en nog meer kleuren komen op ons af om de situatie rond het virus aan te geven. Meer dan 20 miljoen prikken zijn gezet. Is vaccinatie de echte oplossing? Zijn de vaccinaties allemaal betrouwbaar? Zowel kritische mensen als wetenschappers weten het vaak zelf niet. Wat gaat er nog komen? Ons gebed mag zijn dat velen hulp gaan zoeken bij de Schepper van hemel en aarde.

De sportactiviteiten zijn mooi, sport en beweging zijn goed voor ons. Echter sportverdwazing is niet goed want wordt de sport een afgod. Helaas zien we dat de sport van vandaag is ontspoord tot een geldmachine waar miljarden in omgaan en waar met doping en andere bovenmenselijke krachtinspanning het doel bereikt moet worden. Sport mag nooit belangrijker worden dan God. Bid om besef en bezinning en bid voor de christelijke sporters die getuigen van Jezus

ISRAËL

Israël vertrouwt op haar leger en inlichtingendiensten. Zij zijn de beste van de wereld. Door jarenlange dreiging en vijf oorlogen is Israël gesterkt. God heeft Zijn volk beschermd door haar te helpen gedurende de oorlogen. Toch zal Israël stap voor stap afhankelijker moeten worden van hun God. Dit proces is niet gemakkelijk. Voordat Israël gaat roepen om genade en gaat bidden zal er nog veel strijd komen. Bid om het geestelijk herstel en dat Israël God gaat aanroepen.

Als we zeggen dat Jezus al in Israël is, dan bedoelen we daarmee dat Jezus leeft in de harten en gedachten van duizenden messiaanse gelovigen in Israël. De geest van Jezus werkt door de messiaanse gemeente heen en baant de weg totdat heel Israël uiteindelijk gaat geloven. Zij zijn, net zoals wij, eerstelingen van het volk. Bid voor de messiaanse gelovigen.

Jeruzalem en haar tempelplein vormen het decor van de grootste geestelijke strijd op onze planeet. Daar komt Jezus terug en daar zal de duivel alles proberen om Zijn komst tegen te houden. Het is zeker dat uiteindelijk Jezus wint en terugkomt. Dat zal met veel strijd gepaard gaan. Dank God voor de wederkomst van Jezus naar Jeruzalem en bid om Zijn spoedige komst.

VOLKEREN

Het woord gerechtigheid wordt veel uitgesproken. De werkelijke gerechtigheid komt van God. De volkeren hebben recht en gerechtigheid nodig. Jezus zal recht gaan spreken tussen de volkeren en de volkeren leren wat gerechtigheid is. Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Bid dat velen gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Jezus.

PROCLAMATIE

Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar Gods woord zal altijd blijven bestaan.

BEMOEDIGING

Al is alles nog zo duister in ons en om ons heen, de Here is nabij. Psalm 23

HET EINDE

Ik ben het begin en het einde.
Het einde van alle dingen is nabijgekomen, wordt nuchter opdat u kunt bidden.
Wie volhardt tot het einde zal behouden worden.
Zijn liefde is eindeloos.

Gezegende gebedstijden

Cees Vork

Voor meer bemoedigende video’s en onderwijs, kijk ook op You Tube: Op de bres, Cees Vork