Actuele gebedspunten

Gebedspunten 21 november 2020

NEDERLAND

Het coronabeleid gaat op en neer. Nu zijn er weer enkele versoepelingen. Het blijft allemaal onzeker voor politiek en samenleving. Bid om een toenemende bewustwording van onze afhankelijkheid aan God. Ik heb premier Rutte geschreven en gevraagd om het voortouw te nemen, samen met de koning, om op te roepen tot een dag van gebed. Net zoals dit gebeurde bij Ninevé.
Hij bedankte mij via zijn directe secretaresse, voor mijn mail. Laten we bidden dat hij de gedachte ter harte neemt en het land gaat oproepen tot gebed als de crisis toeneemt.

Bid nu reeds voor de komende verkiezingen van 17 maart 2021. Voor ons land worden dit belangrijke verkiezingen. Bid dat God ons een goede regering gaat geven die met wijsheid ons land kan leiden.
Moge God ons godvruchtige leiders geven.

Bid voor verpleeghuizen en voor de ouderen in ons land. Dat velen nog op hogere leeftijd tot geloof in de Here Jezus komen.

GEMEENTE

Pastorale zorg in de gemeente is van groot belang. Bid voor de pastorale werkers in de gemeenten en organisaties.
Veel gemeenteleden hebben pastorale hulp nodig om in de toekomende tijd sterk te worden. Heer, zegen de herders in de gemeenten.

Bid voor de programma’s van Family7 over Israël en de eindtijd. Dat bij velen de ogen geopend worden voor de tijd waarin we leven.

Dank voor de vele gebedscellen in de bedrijven in ons land. Overal zijn er van die gebedseenheden die hun bedrijf aan God opdragen. Dit gebeurt ook in de ministeries in Den Haag.

ISRAËL

Wat moet Israël doen? De bedreiging uit Iran en Syrië nemen toe. Moeten ze preventief een aanval doen ter bescherming van het land, of afwachten tot ze aangevallen worden. Moeilijk is dat. Bid om Gods wijsheid voor de regering.

VIRUS

Eind dit jaar schijnen er vaccins te zijn. Nu is de vraag voor wie ze bedoeld zijn en of ze wel betrouwbaar zijn. Komt er een directe of indirecte vaccinatieplicht? Nederlanders komen voor de keuze om zich wel of niet te laten vaccineren. Dit geeft spanningen in de samenleving. Bid om Gods genade.

PERSOONLIJK

JEZUS

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Jezus: een man van smarten en bekend met ziekten.
Hij kan meevoelen met onze zwakheden.
Hij zal ons niet begeven en verlaten.
Hij zegt: Ik maak alle dingen nieuw.

Gezegende gebedstijd,

Cees Vork

Voor bemoedigende video’s en onderwijs, kijk op You Tube: Op de bres, Cees Vork