Actuele gebedspunten

GEBEDSPUNTEN d.d. 28 februari 2024

NEDERLAND

Op de bres activiteiten:

Op het YouTube kanaal van Op de bres is de laatste video bijna 2800 keer bekeken. Bid dat deze boodschap velen mag bereiken en zal doordringen in de harten. https://youtu.be/U6PlZluCCdU
De situatie is ernstig en God zal Zijn oordelen geven. Bid om bekering en hervormingen.

9 maart – Gebed op de Dam van 13.30 – 15.30 uur.
Thema: Vrede alleen door de Vredevorst. Welkom!
Opgave per e-mail: opdebres@solcon.nl.

Kabinetsformatie:

Psalm 121 – Vanwaar zal onze hulp komen? Bid om Zijn genade en wil.

Kerk/gemeente

Bid dat God de kerk/gemeente klaarmaakt voor de tijden die komen. Bid voor krachtig en nederig leiderschap.

ISRAËL/JERUZALEM

De situatie is onoplosbaar. God laat dit toe opdat zowel Israëliërs als Arabieren Hem gaan aanroepen. Ook de Palestijnen hebben Jezus nodig. Bid dat de Geest van God krachtig in en rond Israël werkt. Dank voor de tekenen die erop wijzen dat God alreeds krachtig bezig is.

Jeruzalem: Bid en dank voor de vele bidders in Jeruzalem die God gebruikt om de weg van Zijn komst voor te bereiden.

VOLKEREN

Zonden, schuld en oordeel/straf kenmerken de situaties van de hedendaagse volkeren. Jesaja zegt: de zonden drukken op de aarde. Het besef groeit dat er een echte Verlosser nodig is. Niet van een mens, maar van Jezus. Bid dat God de volkeren klaarmaakt om Hem toe te laten. Bid dat de weerstanden van de mens en de duivel worden afgebroken.

BEMOEDIGING

Zowel grote als kleine opwekkingen nemen wereldwijd in aantal toe. De gemeente van Jezus groeit gestaag. We zijn niet alleen, maar honderden miljoenen belijden Jezus als Heer en Verlosser.

PERSOONLIJK

Psalm 23 – De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zelfs al ga ik door een dal van duisternis (moeilijkheden), ik vrees niet, want U bent bij mij.

Gezegende gebedstijd,

Cees Vork


Nederland keer terug naar God!

We belijden dat:

 • Nederland terug moet keren naar zijn Schepper
 • Nederland niet zonder God kan
 • Nederland van God is
 • Nederland God meer dan ooit nodig heeft
 • Nederland zonder God geen toekomst heeft
 • Nederland Gods liefde, bescherming en troost nodig heeft
 • Nederland de Weg, de Waarheid en het Leven van Jezus nodig heeft
 • Nederland gezondigd heeft
 • Nederland schuld heeft vanwege zijn goddeloosheid
 • Nederland vergeving nodig heeft
 • Nederland tot inkeer en bekering moet komen.

We roepen kerk, regering, koningshuis en samenleving op om God en Zijn woord serieus te nemen.

We waarschuwen kerk, regering, koningshuis en samenleving dat de crises toenemen als we ons niet bekeren.

We waarschuwen dat het fout gaat met ons land als we op de ingeslagen eigen wegen doorgaan.

Nederland staat op een kruispunt. Ofwel Nederland keert terug naar God, ofwel de oordelen nemen toe. De keus is aan ons.


Voor bemoedigende video’s en onderwijs, kijk op YouTube: Op de bres, Cees Vork