Actuele gebedspunten

GEBEDSPUNTEN 28 SEPTEMBER 2022

NEDERLAND

Zaterdag 1 oktober is er een HIJ KOMT dag in Heerde. Bid voor een gezegende dag.

Op 8 oktober is er de gebedswandeltocht in alle provinciehoofdsteden. Bid dat de juiste mensen meedoen. Bid ook dat er in het hele land velen om 15.30 uur meebidden met het Onze Vader. (zie ook: de-terugkeer.nl)

Blijf bidden dat regering en samenleving de weg naar God zullen vinden.

De drugshandel in Nederland is groot. Bid voor justitie en politie dat ze krachtig optreden.

Een van de grootste problemen in ons land is de eenzaamheid. Bid dat er weer naar elkaar wordt omgezien

ISRAËL/JERUZALEM

We zegenen Israël in de Naam van Jezus.

We bidden Jeruzalem Gods vrede toe in de Naam van de Vredevorst Jezus.

We bidden dat Gods beloften over Israël en Jeruzalem vervuld wordt.

We bidden om een goede godvrezende regering.

VOLKEREN

De angst voor een derde wereldoorlog groeit. Bid dat God dit verhoedt. Als het toch gebeurt, laten we dan bidden dat velen God gaan aanroepen.

De volkeren worden klaargemaakt voor de komst van Jezus.

BEMOEDIGING

We zijn dankbaar dat er inmiddels al 300 aanmeldingen zijn voor de mars voor de Terugkeer.

Gods trouw zien we in het verleden. Gods trouw zien we in het heden. Gods trouw zal er ook in de toekomst zijn. Ondanks al het kwaad en gebrokenheid God is getrouw.

Cees Vork


OPROEP

Nederland keer terug naar God!

We belijden dat:

 • Nederland terug moet keren naar zijn Schepper
 • Nederland niet zonder God kan
 • Nederland van God is
 • Nederland God meer dan ooit nodig heeft
 • Nederland zonder God geen toekomst heeft
 • Nederland Gods liefde, bescherming en troost nodig heeft
 • Nederland de Weg, de Waarheid en het Leven van Jezus nodig heeft
 • Nederland gezondigd heeft
 • Nederland schuld heeft vanwege zijn goddeloosheid
 • Nederland vergeving nodig heeft
 • Nederland tot inkeer en bekering moet komen.

We roepen kerk, regering, koningshuis en samenleving op om God en Zijn woord serieus te nemen.

We waarschuwen kerk, regering, koningshuis en samenleving dat de crises toenemen als we ons niet bekeren.

We waarschuwen dat het fout gaat met ons land als we op de ingeslagen eigen wegen doorgaan.

Nederland staat op een kruispunt. Ofwel Nederland keert terug naar God, ofwel de oordelen nemen toe. De keus is aan ons.


Voor bemoedigende video’s en onderwijs, kijk op YouTube: Op de bres, Cees Vork