Actuele gebedspunten

Gebedspunten 18 mei 2022

NEDERLAND

De toename van asielzoekers, waaronder de vele Oekraïners, geeft veel problemen op het gebied van huisvesting. Bid om oplossingen voor het COA.

De toeslagenaffaire ligt als een molensteen om de hals van de regering en samenleving. Bid dat deze crisis wordt opgelost en dat er recht wordt gedaan.

Met Pinksteren vindt de Opwekkingsconferentie weer plaats met 50.000 deelnemers. Bid om Gods genade in de voorbereidingen en dat Zijn volle zegen op deze conferentie zal zijn.

Op 8 oktober vindt in alle provinciehoofdsteden de mars van de terugkeer plaats. In acht van de twaalf provincies zijn er positieve ontwikkelingen wat betreft de deelname. In Maastricht, Utrecht, Den Bosch en Haarlem zijn nog coördinatoren nodig. Bid daarvoor.

ISRAËL/JERUZALEM

De reden dat we wekelijks aandacht aan Israël besteden is dat Israël centraal staat in Gods plannen en de wederkomst. Bid dat velen van de gemeente van Christus dit gaan zien.

Op 24 mei en 7 juni komen Israël en Jeruzalem aan de orde in twee avonden over de wederkomst in Leeuwarden. Bid om geopende harten en gedachten. Als u wilt komen dan bent u hartelijk welkom. Stadskerk de Wijngaard is de plaats van samenkomst. Voor informatie en opgave kunt u mailen naar: opdebres@solcon.nl.

De terugkeer van joden uit de hele wereld is in volle gang. Bid dat elke weerstand tegen deze terugkeer door de duivel en de weerbarstige mens wordt gebroken. God wil Zijn volk terug in Zijn land, dat is Zijn doel met Israël.

Dank voor de gebedswachters op de muren van Jeruzalem. Ook op andere plaatsen in Jeruzalem wordt voortdurend gebeden. Bid dat God de juiste bidders stuurt.

VOLKEREN

Naarmate de tijd vordert zien we een toename van de kracht van de mens die alles in het werk stelt om deze wereld op te bouwen, net zoals bij de torenbouw van Babel. Aan de andere kant nemen de crises van geweld en vervuiling hand over hand toe. Gods doel blijft dat alle volkeren Hem erkennen als Koning.

Daartoe is het nodig dat de volkeren erkennen dat zij het in eigen kracht niet kunnen en dat zij buigen voor Koning Jezus. Niet gemakkelijk wel nodig. Bid om een wereldwijde opwekking onder de volkeren.

PROCLAMATIE

Smaakt en ziet dat de HERE goed is.

HET HART

Mijn zoon/dochter, geef Mij je hart.
Heb God lief met heel je hart.
Vanuit het hart komen de leugens en vervuilingen en boze overleggingen.
Als je met je hart gelooft dat Jezus uit de doden is opgewekt en met je mond belijdt dat Hij Heer is, zal je behouden worden.

Gezegende gebedstijd.

Cees Vork

In de maand mei is er op Family 7 elke woensdagavond om 18.30 uur een uitzending over het Onze Vader, door Cees Vork.

Onderstaande video met de boodschap van waarschuwing over Gods oordeel is al door velen bekeken. Bid dat deze boodschap krachtig zal doorwerken. Deel deze video zodat velen zullen beseffen wat er gaande is.

Voor meer bemoedigende video’s en onderwijs, kijk ook op You Tube: Op de bres, Cees Vork