Actuele gebedspunten

Gebedspunten 3 maart 2021

NEDERLAND

Het virus en de verkiezingen bepalen de actualiteit. Zoals we nu zien zal er in heel 2021 actief gevaccineerd worden. De meeste Nederlanders hebben hun vertrouwen op het vaccin gesteld. Bid dat ze hun vertrouwen allereerst op God gaan stellen. Het vaccin is nog steeds niet 100 procent betrouwbaar. God is altijd betrouwbaar.

VERKIEZINGEN

Nog 15 dagen en dan kan er gekozen worden in Nederland voor een nieuwe regering en parlement. Individuen bidden voor een goede regering. Het zou mooi zijn als in de komende weken gezinnen gaan bidden voor een goede regering. Dat zowel oud als jong een gebed voor een goede regering gaat bidden. Bid dat hele gezinnen mee gaan bidden in de komende weken.

VERKIEZINGEN

Blijf bidden dat God de juiste, eerlijke en bekwame mensen naar voren laat komen. Bid ook dat verkeerde mensen niet gekozen gaan worden. Bid dat God politiek Nederland genadig is.

VASTEN

Het zou mooi zijn als we op woensdag 17 maart met elkaar zullen vasten voor ons land en volk. We kunnen een of meer maaltijden overslaan en tijd nemen voor gebed. Kijk wat bij u mogelijk is.

GEMEENTE

In Gods plan voor ons land speelt de gemeente van Jezus een cruciale rol. Zij is geroepen om het land te laten zien wat Gods koninkrijk inhoudt. Bid dat zij een voorbeeld is in woord en daad.

Veel mensen bezinnen zich deze dagen op de echte levensvragen. Bid dat velen tot bekering mogen komen en Jezus leren kennen. Ook hen die, zoals de verloren zoon, teruggevallen zijn. Mogen zij als verloren zonen en dochters terugkeren bij de Hemelse Vader.

ISRAËL

Israël heeft reiniging en herstel nodig. Bid om een geestelijk ontwaken. Dat Israël een nieuw hart en geest mag ontvangen.

VIRUS

Velen hebben reeds een inenting gehad. Ook zijn er velen die twijfelen of het juist is om zich te laten vaccineren. Het blijft een moeilijke keuze omdat er zoveel onzekerheid is. Bid om wijsheid en onderscheidingsvermogen.

PROCLAMATIE

In Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.

LOSLATEN

Laat los en je zult losgelaten worden.
Leg af elke last en zonden die zo licht in de weg staan.
Werp je bekommernis op de Here.
Wie zijn leven loslaat zal het vinden.
Steun niet op je eigen inzicht.

Gezegende gebedstijd.

Samen in  de strijd voor Nederland.

Cees Vork

Hieronder een 18 minuten durende lezing over gebed voor de verkiezingen.

In onderstaande video vindt u een zeer bemoedigende en motiverende toespraak over het gebed voor de verkiezingen.

Voor meer bemoedigende video’s en onderwijs, kijk ook op You Tube: Op de bres, Cees Vork