Actuele gebedspunten

PROCLAMATIE  ISRAËL/JERUZALEM

 • We belijden dat Israël altijd zal blijven bestaan.
 • We belijden dat Jeruzalem de hoofdstad zal blijven van Israël.
 • We belijden dat wie Israël zegent, gezegend zal worden en wie Israël vervloekt, vervloekt zal worden.
 • We belijden dat God Zijn woord over Israël en Jeruzalem zal vervullen.
 • We belijden dat Israël de eerste zal zijn onder al de volkeren.
 • We belijden dat vanuit Jeruzalem God door middel van Zijn woord en
 • wet de volkeren zal besturen
 • We belijden dat het internationale strafhof in Jeruzalem hoort.
 • We belijden dat de wederkomst zal plaatsvinden op de Olijfberg aan de Oostzijde van Jeruzalem.
 • We belijden dat Jezus de Koning is van Israël en Jeruzalem.
 • We belijden dat Jezus terugkomt als Jeruzalem zegt: Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer.
 • We belijden dat uit het zuiden, noorden, oosten en westen het joodse volk terugkeert naar het land wat God beloofd heeft als een eeuwigdurende inzetting aan Israël.
 • We belijden dat de kerk/gemeente geroepen is om Israël/Jeruzalem te zegenen.
 • We belijden dat de kerk/gemeente geroepen is om Israël door woord en daad te laten zien wie hun God is.
 • We belijden dat Israël een voorbeeld en waarschuwing is voor de volkeren.

Gezegende gebedstijd,

Cees Vork

Tip: Bid ook voor wat er op uw hart komt. Laat u leiden door de Heilige Geest om te weten waarvoor u mag bidden.


Nederland keer terug naar God!

We belijden dat:

 • Nederland terug moet keren naar zijn Schepper
 • Nederland niet zonder God kan
 • Nederland van God is
 • Nederland God meer dan ooit nodig heeft
 • Nederland zonder God geen toekomst heeft
 • Nederland Gods liefde, bescherming en troost nodig heeft
 • Nederland de Weg, de Waarheid en het Leven van Jezus nodig heeft
 • Nederland gezondigd heeft
 • Nederland schuld heeft vanwege zijn goddeloosheid
 • Nederland vergeving nodig heeft
 • Nederland tot inkeer en bekering moet komen.

We roepen kerk, regering, koningshuis en samenleving op om God en Zijn woord serieus te nemen.

We waarschuwen kerk, regering, koningshuis en samenleving dat de crises toenemen als we ons niet bekeren.

We waarschuwen dat het fout gaat met ons land als we op de ingeslagen eigen wegen doorgaan.

Nederland staat op een kruispunt. Ofwel Nederland keert terug naar God, ofwel de oordelen nemen toe. De keus is aan ons.


Voor bemoedigende video’s en onderwijs, kijk op YouTube: Op de bres, Cees Vork