Actuele gebedspunten

Gebedspunten 8 december 2021

NEDERLAND

Op 8 januari 2022 vindt er een Hij Komt themadag plaats, het onderwerp is: Bent u klaar voor de wederkomst? Plaats: Heerde. Zie: Actueel

Aanmelden:  opdebres@solcon.nl

De 2G maatregel is (voorlopig) afgeblazen door het kabinet. We zijn dankbaar dat dit gebeurt omdat er anders een nog grotere tweedeling zou komen in de maatschappij. Bid dat het helemaal niet doorgaat en dat er betere regelingen komen.

Het lijkt erop dat er een nieuw kabinet komt. Volgens bronnen komt er op grote hoofdlijnen een accoord wat verder moet worden uitgewerkt. Blijf bidden dat God dit proces blijft bepalen. 

Bid dat vaccinatie bij kinderen NIET door zal gaan. Vooral de gevolgen op langere termijn zijn niet bekend.

ISRAËL/JERUZALEM

Het belangrijkste geestelijk proces is de terugkeer van Israël naar hun God. Als dit geschiedt staat de wederkomst voor de deur. Zijn terugkeer is het antwoord op de nood en gebrokenheid in onze wereld. Bid om deze geestelijke terugkeer.

Dank God voor de bidders in Jeruzalem. Zij zijn als wachters en herauten voor Jezus. Zij banen de weg voor de terugkeer van de KONING van Jeruzalem .

Bid dat de ogen open gaan voor vele kinderen Gods die Israël en Jeruzalem (nog) niet zien als Gods volk en stad. Bid dat God deze verblinding wegneemt.

VOLKEREN

Bij de torenbouw van Babel kwam er een moment dat God ingreep. In het boek Openbaringen komt er een moment dat God Zelf gaat ingrijpen met oordelen. De oordelen Gods worden heviger. Deze bestaan o.a. uit innerlijke verdeeldheid, vreemde overheersing en natuurrampen. We zien dit nu ten dele maar naarmate de tijd voortschrijdt wordt dit heviger. Bid dat te midden van de oordelen vele volkeren om hulp bij Jezus gaan zoeken.

PROCLAMATIE

Psalm 108:4

Ik zal U loven, o Here, onder de volken, U psalmzingen onder de natiën.

GODS WIL

Tracht te verstaan wat Gods wil is.

Gods wil is het goede, welgevallige en volkomene.

Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.

Ieder die de wil van God doet mag het koninkrijk binnengaan.

GEZEGENDE GEBEDSTIJD

Samen in de strijd voor Nederland

Cees Vork

Voor meer bemoedigende video’s en onderwijs, kijk ook op You Tube: Op de bres, Cees Vork