Actuele gebedspunten

Gebedspunten 22 september 2021

NEDERLAND

Op 9 oktober houden we een themadag met als titel: Hij komt.
Onderwerp: wereldregering en antichrist.
Opgave: opdebres@solcon.nl

Bid God dat Hij verder bepaalt wie er in de regering komen. Op alle fronten zit het muurvast.

Er dreigt een tweedeling in het land te ontstaan tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Bid dat de keuzevrijheid niet verder wordt afgebroken. Geen drang of dwang.

Blijf bidden voor de terugkeer van Nederland. Van 16 tot 23 oktober zal hier meer aandacht aan besteed worden in de Week van de terugkeer. Bid dat vele ogen geopend worden voor Hem en het evangelie.

Bid verder dat de kerkelijke gemeente van Jezus in dit land opstaat en een krachtig getuige wordt in deze tijd. Het koninkrijk van God bestaat uit kracht. Weest krachtig in de Heer.

ISRAËL

Israël is Gods tijdklok op weg naar de wederkomst. Het geestelijk herstel is bezig. Meer en meer joodse mensen komen open voor hun God. Bid om verdere openheid door de Heilige Geest.

Bid dat de kerkelijke gemeente gaat zien dat Israël Gods oogappel is en dat Israël een cruciale rol vervult in Zijn plannen met de wereld.

VOLKEREN

Deze week vergaderen de wereldleiders in New York. Daar worden internationale afspraken gemaakt die ons leven beïnvloeden. Bid dat er God gerichte afspraken komen en dat God verkeerde keuzes verijdelt en tegenhoudt.

PROCLAMATIE

Smaakt en ziet dat de Here goed is, Psalm 34.

BEMOEDIGING

Volgens een christelijk onderzoeksbureau komen er dagelijks meer dan 80.000 christelijke gelovigen bij.

LOSLATEN

Laat los en je zult losgelaten worden.
Werp je bekommernissen op Hem en Hij zal voor je zorgen.
Wie zijn eigen leven loslaat zal het leven van God vinden.
Laat je eigen inzichten los en vertrouw op Gods inzichten.

GEZEGENDE GEBEDSTIJD

Voor meer bemoedigende video’s en onderwijs, kijk ook op You Tube: Op de bres, Cees Vork