Actuele gebedspunten

GEBEDSPUNTEN D.D. 27 SEPTEMBER 2023

NEDERLAND

Op 14 oktober a.s. vindt de gebedswandeling plaats in alle provinciehoofdsteden van Nederland.
Geef het door aan uw achterban, het thema is NEDERLAND KEERT TERUG NAAR GOD.
Als u niet mee kunt doen dan vragen we u om samen met alle deelnemers geknield het Onze Vader mee te bidden. Dit zal zijn om 15.30 uur.
Bid dat de juiste mensen zich opgeven.

Het is oorlog in Nederland. Een oorlog tussen licht en duisternis, tussen liefde en haat, tussen leven en dood. Tussen Gods koninkrijk en het rijk der duisternis. Wie gaat er overwinnen in de miljoenen levens van de Nederlanders?
Bid dat velen vanuit de duisternis tot het licht komen.

De verkiezingscampagnes draaien op volle toeren.
Ook de gebedscampagne voor deze verkiezingen is in beweging in de komende tijd. Bid dat God in Zijn genade nog een goede regering gaat geven die heenwijst naar Hem.
Op 11 november hebben we een gebedsdag in Heerde. Info volgt.

Bid om activiteiten onder de buitenlanders die in Nederland zijn. Het is een kans om hen te bereiken. Bid om arbeiders onder deze mensen.

ISRAËL/JERUZALEM

Israël is een steen des aanstoots voor de volkeren. Zowel satan als de volkeren willen niet dat Jezus Koning wordt en vanuit Israël en in het bijzonder Jeruzalem, zal regeren. Dit is Gods plan en doel, leest u Psalm 2.
Bewust en onbewust staat Israël onder constante druk.
Bid dat Gods plannen en Gods woord over Israël verder vervuld worden. God is in beweging om Israël klaar te maken voor de komst van Jezus.

Het Loofhuttenfeest staat voor de deur. Bid dat de mars van christenen in de straten van Jeruzalem vele joden zal bemoedigen. Duizenden christenen zijn aanwezig om Israël te zegenen in deze dagen.

VOLKEREN

Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn eindtijdstekenen. Dat is nu bezig. Denk aan Congo, Oekraïne, Armenië, Ethiopië en meerdere plaatsen.
God heeft het voorzegd in Zijn profetisch woord.
De volkeren gaan dwars door gerichten heen op weg om DIEGENE te ontmoeten waar iedereen voor gaat buigen.

Deze dagen hebben bidders in de hoofdstad Lima in Peru het gebed gebeden uit Psalm 96:10 – Zegt onder de volkeren, de Here is Koning.
Van de 192 landen hebben bidders dit nu gedaan in 105 hoofdsteden.
Het is een heenwijzing naar het komende rijk van Jezus. Bid dat velen nu reeds gehoor geven om Jezus toe te laten.

BEMOEDIGING

Chris Stoffer van de SGP, opvolger van Kees van der Staaij, sprak tijdens de algemene beschouwingen na Prinsjesdag dat Nederland terug moet keren naar God. Dat was een gebedsverhoring.

PERSOONLIJK

Werp uw bekommernissen op de Here en Hij zal u helpen.

Gezegende gebedstijd,

Cees Vork

Jesaja 2 : 4

Zie hieronder de laatste video van Cees Vork:


Nederland keer terug naar God!

We belijden dat:

 • Nederland terug moet keren naar zijn Schepper
 • Nederland niet zonder God kan
 • Nederland van God is
 • Nederland God meer dan ooit nodig heeft
 • Nederland zonder God geen toekomst heeft
 • Nederland Gods liefde, bescherming en troost nodig heeft
 • Nederland de Weg, de Waarheid en het Leven van Jezus nodig heeft
 • Nederland gezondigd heeft
 • Nederland schuld heeft vanwege zijn goddeloosheid
 • Nederland vergeving nodig heeft
 • Nederland tot inkeer en bekering moet komen.

We roepen kerk, regering, koningshuis en samenleving op om God en Zijn woord serieus te nemen.

We waarschuwen kerk, regering, koningshuis en samenleving dat de crises toenemen als we ons niet bekeren.

We waarschuwen dat het fout gaat met ons land als we op de ingeslagen eigen wegen doorgaan.

Nederland staat op een kruispunt. Ofwel Nederland keert terug naar God, ofwel de oordelen nemen toe. De keus is aan ons.


Voor bemoedigende video’s en onderwijs, kijk op YouTube: Op de bres, Cees Vork