Actuele gebedspunten

Gebedspunten 20 januari 2021

NEDERLAND

Het kabinet is gevallen doordat er grote fouten zijn gemaakt met de kinderopvangtoeslagen. Dat is ernstig en opnieuw een teken dat het verkeerd gaat wanneer God niet serieus wordt genomen. Net zoals in Groningen met de gasopgravingen en aardbevingen is de menselijke maat uit het oog verloren. De mens wordt dan een speelbal van economische en financiële belangen.
Gebed: Heer, wees politiek Nederland genadig.

Op 17 maart aanstaande worden de landelijke verkiezingen gehouden. Gebed is cruciaal! Hieronder vindt u een gebedskaart in verband met de verkiezingen. Bid dat Nederland opstaat in gebed en God vraagt om een goede regering en overheid.

De lockdown is opnieuw verlengd. Als ik dit schrijf wordt overwogen om een avondklok in te stellen. Dit zal nog meer isolatie en eenzaamheid teweeg brengen. De angst voor mutatie van het virus is de drijfveer tot deze besluiten.
Is deze dramatische situatie te veranderen? Wat krijgen we na de Engelse mutatie? Is het vaccin waar velen op hopen mutatiebestendig?
Psalm 121: Vanwaar zal onze hulp komen? Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Bid dat velen Hem aanroepen!

GEMEENTE

Bid voor de gemeenteleiders om wijsheid en kracht om de gemeente te leiden. Bid voor uw eigen leiders.

Bid om geloof in de harten van gemeenteleden. Zaligmakend geloof is sterker dan goud of zilver. Geloof in Gods tegenwoordigheid te midden van de strijd is cruciaal. Geloof dat God erbij is.

Het krachtigste wapen van Gods gemeente is aanbidding en lofprijzing. Paulus en Silas zaten in  de gevangenis en gingen God prijzen te midden van hun moeilijke omstandigheden.
Het is en wordt niet gemakkelijker. Laten we leren om te midden van de strijd Hem te aanbidden, te loven en te prijzen.

ISRAËL

Er zijn nu 2,5 miljoen Israëliërs gevaccineerd. Dat is een kwart van de bevolking. Toch ligt het aantal besmettingen hoog en moet de lockdown verscherpt worden. Bid om bezinning en bekering van vele joodse mensen in deze tijd. Hun èn onze Messias komt. Dat is onze en hun hoop.

VIRUS

Gaat dit virus ooit verdwijnen of moeten we ermee leren omgaan en het bestrijden? Dat is een vraag die velen zich stellen. Wordt de wereld klaargemaakt om te erkennen dat we het zelf niet redden en God moeten gaan erkennen?
Gods doel is dat elke knie zich voor Hem buigt zodat Zijn verlossing tastbaar en zichtbaar wordt. Gebruikt God deze pandemie als een oproep om zich tot Hem te wenden en niet langer op eigen kracht te vertrouwen? 

OVERGAVE

Hier ben ik om Uw wil te doen.
Jezus gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
Vertrouwen en overgave zijn kostbare eigenschappen.
Wie zijn/haar leven verliest zal het bij Hem vinden.
Niet Mijn wil maar Uw wil geschiedde.

Gezegende gebedstijd

Cees Vork

Voor bemoedigende video’s en onderwijs, kijk op You Tube: Op de bres, Cees Vork