Actuele gebedspunten

Gebedspunten 12 mei 2021

NEDERLAND

Bid voor een goede regering. Voor de positie van Pieter Omzigt binnen het CDA. Hij heeft gebed nodig. Bid ook voor de positie van Gert-Jan Segers en de ChristenUnie. Op 27 mei heb ik een gesprek met hem in Den Haag. Bid daarvoor a.u.b.

Afgelopen zaterdag was er een conferentie dag met als thema: De wederkomst. 30 deelnemers mochten komen. Dank voor de goede tijd waarin geloof werd opgewekt dat de wederkomst steeds dichterbij komt.

Bid voor verdere versoepelingen in verband met de gezondheidscrisis. 

GEMEENTE

De gemeente en haar licht wordt steeds sterker naarmate er meer duisternis komt. Het grijze verdwijnt. Het is zwart of wit, licht of donker. Bid dat velen nog meer het licht van het evangelie omarmen.

Blijf bidden voor uw geestelijke leiders. Denk aan uw eigen geestelijke leiders.

ISRAËL

De situatie is nu dramatisch, het geweld neemt toe. God zal Zijn volk beschermen maar tegelijkertijd wordt het steeds meer afhankelijk. Zowel intern als extern is er een grote druk.

Israël en Jeruzalem, met in het centrum de tempelberg, worden klaargemaakt voor de Koning van Israël. Bid om een geest van gebed en genade. Heer kom spoedig voor Uw volk, uw stad Jeruzalem en voor alle natiën.

VOLKEREN

Psalm 96:10 zegt: Zeg onder de volken, De Here is Koning. De volkeren zijn op weg om het Koningschap van Jezus te erkennen. Ten volle gebeurt dit bij Zijn komst. Dat is Gods doel. Wij mogen nu reeds profetisch proclameren dat Jezus Koning is en Koning wordt.

PROCLAMATIE

Psalm 93:2 Uw troon staat van oudsher, van eeuwigheid zijt Gij.

NEDERIGHEID

De Here verhoogt de nederige.
God woont bij de nederige van hart.
Jezus zegt: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Wees nederig naar elkaar toe.

Gezegende gebedstijd,

Cees Vork

Voor meer bemoedigende video’s en onderwijs, kijk ook op You Tube: Op de bres, Cees Vork