Bressenbrief

Vier maal per jaar geeft Op de bres voor Nederland de Bressenbrief uit, een gebeds- en informatiebrief. Naast de bidders voor de gebedsketting ontvangen ook andere bidders deze landelijke brief. Hierin wordt geschreven over de landelijke trainings- en vriendendag(en) en komen gebedsbemoedigingen en gebedspunten naar voren.

Ook informatie over concrete gebedsactiviteiten voor Nederland, Israël en de volkeren wordt genoemd. De brief dient als bemoediging en aansporing om te bidden.

Wilt u meedoen of informatie? Neemt u dan contact op via het contactformulier.

Hieronder is de laatste Bressenbrief als pdf-document te downloaden:

Bressenbrief 167 juli 2020