UITNODIGING

HIJ KOMT

TRAININGS- EN VRIENDENDAG

Zaterdag 2 oktober 2022

Thema: Blijf de komst van Jezus verwachten

Aanvang: 10.00 uur met koffie/thee tot ca. 15.00 – 15.30 uur
Jeugd met een Opdracht, gebouw ’s Heerenhof, Zwarteweg 10, 8181 PD Heerde

U kunt zich opgeven via email: opdebres@solcon.nl

HARTELIJK WELKOM!