“Hij komt” dagen

Regelmatig houden we opbouwende themadagen rondom de wederkomst van Jezus Christus.

Het is goed om stil te staan bij de tijd waarin we leven en tegelijkertijd te beseffen dat Jezus Christus terugkomt.

Veel mensen leven in onzekerheid en onwetendheid hieromtrent. We willen op deze themadagen u bemoedigen en versterken in uw geloof.

De eerstvolgende “Hij komt” dag vindt plaats op:

Zaterdag 18 februari 2023

Thema: De wederkomst en daarna…

Aanvang: 10 uur met koffie/thee tot ca. 15.00/15.30 uur
Jeugd met een Opdracht, gebouw ’s Heerenhof, Zwarteweg 10, 8181 PD Heerde
U kunt zich opgeven via email: opdebres@solcon.nl

Wanneer u een email wilt ontvangen over de volgende “Hij komt” dagen, kunt u dit aangeven op het contactformulier.