Trainings- en vriendendag

Op 9 oktober 2021 vindt de conferentiedag “Hij komt” te Heerde plaats.
Aanvang: 10 uur met koffie/thee
Plaats: Gebouw ’s Heerenhof, Zwarteweg 10 te Heerde
Opgave per mail: opdebres@solcon.nl