“Hij komt” dagen

Regelmatig houden we opbouwende themadagen rondom de wederkomst van Jezus Christus.

Het is goed om stil te staan bij de tijd waarin we leven en tegelijkertijd te beseffen dat Jezus Christus terugkomt.

Veel mensen leven in onzekerheid en onwetendheid hieromtrent. We willen op deze themadagen u bemoedigen en versterken in uw geloof.

Op 14 september hebben we een “Hij komt” dag, thema volgt.