Trainings- en vriendendag

Tweemaal per jaar is er een trainings- en vriendendag voor training en contact met elkaar. Bidders hebben bemoediging nodig om door te gaan in het gebed. Daarnaast is er gebedsonderwijs om hen toe te rusten. Elke keer wordt er over een ander thema onderwijs gegeven. Deze dagen zijn zeer inspirerend.

De behoefte naar ontmoeting en onderwijs wordt op deze wijze ingevuld. Het versterkt en stimuleert de gebedsbeweging.