“Hij komt” dagen

Regelmatig houden we opbouwende themadagen rondom de wederkomst van Jezus Christus.

Het is goed om stil te staan bij de tijd waarin we leven en tegelijkertijd te beseffen dat Jezus Christus terugkomt.

Veel mensen leven in onzekerheid en onwetendheid hieromtrent. We willen op deze themadagen u bemoedigen en versterken in uw geloof.

Op 27 april aanstaande houden we dit jaar de eerste “Hij komt” dag.
Thema: Koningsdag: Wie is de echte Koning?
Aanvang: 10.00 uur met koffie/thee
Locatie Gebouw van de NEM, Voorthuizerweg 5, Nijkerk

Opgave vooraf:  opdebres@solcon.nl.

Op de Bres verzorgt een gratis lunch voor al de deelnemers. Allen welkom.

Neem ook uw vrienden en kennissen mee!

Op 14 september volgt een tweede “Hij komt” dag, thema volgt.