Gebed voor de overheid

Cees voetbal Binnenhof

Waarom bidden voor de overheid?

Ten eerste roept de bijbel ons op om te bidden voor de overheid, zie 1 Timotheüs 2:1 en 2.

Het is een opdracht voor de gelovigen.

Ten tweede is er een geestelijke strijd rond de overheid. De duivel wil via overheidsorganen zijn invloed uitoefenen in de samenleving.

Ten derde wil God de overheid gebruiken om het goede van Hem in de samenleving te brengen. Een goede overheid is een zegen voor een land.

Al vanaf 1982 wordt er via Op de bres voor Nederland gebeden voor de overheid. We hebben gebedsverhoringen gezien. We hebben ook gezien dat de duivel met zijn kwaad steeds meer greep heeft gekregen in onze overheidsorganen vanwege de goddeloosheid.

Als we kijken naar het algemene beeld van politiek Nederland zal de invloed van de christenen minder worden. Dat is de realiteit.

Maar er is ook een andere realiteit. Dat is de realiteit van God en Zijn mogelijkheden!

Door de jaren heen hebben we gezien dat God gebeden verhoorde. Ik noem drie voorbeelden:

1) De ChristenUnie die op een bijzondere wijze in de vorige regering kwam.

2) De invloed van de SGP, met haar leider Kees van der Staaij, op het regeringsbeleid.

3) In 2006 waarin het CDA onder leiding van minister-president Balkenende en de ChristenUnie met o.a. André Rouvoet de regering vormde.

God hoorde de gebeden en verhoorde ze op Zijn wijze. Helaas moeten we stellen dat het huidige Nederland voor een groot deel geen christen is. Dat heeft gevolgen voor de vorming van een overheid.

Voor ons gelovigen blijft de opdracht om voor onze overheid te bidden.

Doet u ook mee?

Gods werk gaat door, daar mogen we op vertrouwen.