Gebed voor de overheid

Cees voetbal Binnenhof

Gebed voor de overheid is een belangrijk onderdeel van Op de bres voor Nederland.

Er worden gebedsacties georganiseerd waarbij niet alleen bidders van Op de bres, maar alle gelovigen worden opgeroepen om te bidden.

Na de verkiezingen in maart 2017 is er maandenlang  gebeden voor een nieuw kabinet. Honderden mensen van binnen en buiten Op de bres voor Nederland deden mee. Ook is er dagenlang gevast voor de verkiezingen.

Als we bidden gaat God te werken. Allereerst sprak Hij bemoedigende en uitnodigende woorden.
God gaf o.a. de bemoediging uit Efeziërs 3:20 waar we lezen dat Hij oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Dat komt door Zijn macht en grootheid.
Hij nodigde ons ook uit om ons vertrouwen op Hem te stellen. In Johannes 11:40 lezen we dat God zegt dat wie in Hem gelooft, Zijn heerlijkheid zal zien.
Vanuit de gebeden groeide het geloof dát we Zijn heerlijkheid zouden zien.

Het concrete antwoord op de gebeden zien we in het christelijke karakter van dit nieuwe kabinet. Zowel het CDA als de ChristenUnie hebben christelijke wortels. In beide partijen wordt er gebeden. Speciaal de deelname van de ChristenUnie was een directe gebedsverhoring omdat daar eerst zoveel weerstand tegen geboden was.

Ook was het bijzonder dat bij de beëdiging van het nieuwe kabinet in het bijzijn van Koning Willem-Alexander, er 8 van de 15 nieuwe ministers God aanriepen om hulp. Van de 8 nieuwe staatssecretarissen deden 5 hetzelfde. De meerderheid van het nieuwe kabinet riep God aan bij de start van hun regeringsperiode. Wat een gebedsverhoring! Hierin zien we ook Zijn heerlijkheid.

Deze gebedsverhoring is een begin. Laten we nu doorgaan om te bidden voor dit nieuwe kabinet onder leiding van de kerkelijk hervormde minister-president Rutte. Dit kabinet moet handelen in een samenleving waarvan het grootste gedeelte niet christelijk is. Zij hebben allen veel gebed en genade nodig.

U kunt hier een lijst downloaden van ministers en staatssecretarissen en wij willen u vragen voor hen te bidden. Het kan zijn dat u specifiek voor een van de ministers of staatssecretarissen wilt bidden. Dan is dat uw opdracht en gebedsdoel. U kunt ook geregeld alle namen voor Gods aangezicht brengen.

Ook een belangrijk gebedspunt is de SGP met haar leidsman Kees van der Staaij. De SGP had grote invloed op de regeringen van de afgelopen jaren. Ook nu is ze belangrijk omdat het kabinet maar één zetel meerderheid heeft. De SGP met Kees van der Staaij kan in de komende jaren opnieuw veel invloed hebben. Bid voor hem en zijn partij.

Gods werk gaat door, daar mogen we op vertrouwen.