Gebedsleger

Oproep tot gebed voor ons land

Ontstaan en doel gebedsleger

In maart 2020, toen Nederland vanwege de coronacrisis in een lockdown ging, ontstond de behoefte om het gebed voor Nederland te intensiveren. Op 18 april 2020 deden meer dan 700 mensen mee aan een gebeds- en vastendag. Op 26 september deden we als Op de bres mee aan een wereldwijde dag van verootmoediging, berouw en gebed. In Nederland deden 10.000 mensen mee, dat was zeer bemoedigend.

In ons land hebben velen God verlaten. Door de jaren heen hebben we gewezen op de tekst uit Maleachi 3:7: Als het volk terugkeert naar God, keert God terug naar het volk. Maar Nederland denkt God niet nodig te hebben en is haar eigen weg gegaan. De gevolgen zien we meer en meer naar voren komen in de samenleving en in de politiek.

Uiteindelijk komen er grote problemen als een volk God en Zijn Woord niet meer serieus neemt. In Spreuken 14:34 lezen we: ‘Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek van de volken.’

Maar we zien ook dat de Nederlandse samenleving zich aan het bezinnen is en ons gebed blijft dat Gods Geest vele Nederlanders tot inkeer brengt!

Doet  u mee met ons gebedsleger? Wij mailen u dan wekelijkse een link naar nieuwe actuele gebedspunten.

Geeft u zich dan op via een mail naar opdebres@solcon.nl of het contactformulier.