Actueel

Gebedsleger

Gebedspunten 20 oktober 2020

NEDERLAND

Bid om een geest van openbaring (dat betekent onthulling) dat Nederlanders Jezus gaan zien. Efeziërs 1:15-17

Bid om verdere afbraak van de hedendaagse afgoden als geld en genotzucht. Deze afgoden staan in de weg om het evangelie te verstaan.

Bid voor het Koningshuis in verband met hun situatie rond hun vakantie. Er is grote imagoschade. Bid dat ze nederig zijn om dit op een goede manier te verwerken.

GEMEENTE

In o.a. Barneveld kwamen 200 gelovigen samen om God te aanbidden en Zijn woord te horen. Ondanks het advies van de regering om maar met dertig personen samen te komen. Dit geeft verdeeldheid en maakt kwetsbaar.
Aan de ene kant is er het geloof en de ruimte als kerk om dit te doen vanwege artikel 6 in de grondwet. Aan de andere kant wil je geen aanstoot geven aan de gevoeligheden van de ongelovigen. Wijsheid is nodig.

Dank God voor de velen die via de livestreams het evangelie horen. God werkt in het verborgene van het hart. Vaak zonder dat we het weten is God aan het werk. Op die manier verhoort Hij gebeden, dank Hem daarvoor.

De komende twee vrijdagavonden vanaf 19.30 uur is er gebed in het gebouw Nieuwspoort te Den Haag. Nieuwspoort is in het politieke hart. De St. Presence organiseert deze gebedstijden en het is te volgen via de livestream. U kunt meebidden.

VIRUS

Nederland  raakt steeds meer besmet, maar er wordt natuurlijk ook meer getest. Bid dat we het dagelijks nieuws over al deze besmettingen in het juiste perspectief blijven zien. Van deze honderdduizenden geteste personen liggen er nu 1756 in het ziekenhuis. Bid voor de slachtoffers.

Laat ons oog in de eerste plaats gericht zijn op Jezus en niet op dit virus. Leg af elke last en zonde die in de weg staan. Het is belangrijk dat niet dit virus ons leven bepaalt, maar God. Dit geldt voor gelovigen en ongelovigen. Bid daarvoor.

PERSOONLIJK

HOOP

De hoop maakt niet beschaamd.
Geloof, hoop en liefde.
Hoop op God.
God is een God van hoop.
We hopen op de Heer.
Jezus is de levende hoop.

Gezegende tijd.

Cees Vork

 

Op het YouTube kanaal Op de Bres – Cees Vork staan o.a. bemoedigende video’s over gebed.

Wilt u meedoen met het gebedsleger?

We zijn dankbaar dat velen meedoen aan het gebedsleger. Het is hartverwarmend dat er op deze manier dagelijks voor het land en volk wordt gebeden.

Hoe kunt u meedoen?

Onze vraag aan u is of u de keuze wilt maken om mee te doen in het gebedsleger. Wilt u regelmatig meebidden? Hoe lang en wanneer, bepaalt u zelf.
Mocht u dit willen, dan vragen we u om u via de mail op te geven: opdebres@solcon.nl . Hartelijk welkom!

Wat kunt u van ons verwachten als u betrokken wilt zijn?

Op de website van Op de bres onder het kopje Actueel zult u geregeld gebedspunten en ook een aantal bemoedigende en opbouwende video’s ontvangen. 

Een belangrijke datum was 26 september 2020, The Return: een dag van wereldwijd gebed, verootmoediging, berouw en gebed om opwekking.
In Nederland deden 10.000 mensen mee, dat was zeer bemoedigend.

 

Momenteel zijn we ons aan het bezinnen en bidden hoe we een vervolg kunnen geven aan deze dag om het gebed voor ons land verder aan te wakkeren. 

Het doel van onze gebeden

Doel van onze gebeden is dat er vanuit een diepe verootmoediging en berouw, herstel komt in ons land. Daar bidden we al jaren voor. Zie Maleachi 3:7.

Cees Vork

God zegene u en de uwen