Actueel

Gebedsleger

Gebedspunten 10 augustus 2020

NEDERLAND

Nederland is verdeeld over de maatregelen die genomen worden. Het is een moeilijk dilemma voor de regering. Als er te strenge maatregelen worden genomen komt de economie in gevaar en ontstaan er meer sociale en financiële problemen. Bid om wijsheid voor de regering.

Bid om wijsheid voor de scholen. Over een week gaan de eerste scholen weer open. Bid dat de juiste maatregelen genomen worden.

Bid voor de media dat zij de feiten eerlijk weergeven. Eerlijke en waarheidsgetrouwe verslaggeving is van belang. Nederland wordt mede door de media bepaald.

GEMEENTE

De gemeente is voor God het belangrijkste doel. God maakt de gemeente klaar voor de ontmoeting met Jezus bij Zijn terugkomst. Bid om een toegewijde en zuivere gemeente.

De verhouding van de gemeente met het volk van Israël is heel belangrijk. Via Israël hebben we het woord van God en het evangelie ontvangen. Jezus is de Koning van Israël. Zowel de gemeente als Israël zien uit naar de komst van Jezus. Bid dat de gemeente een zegen zal zijn voor Israël.

Bid voor een beweging van Gods Geest onder de jongeren in ons land.

VIRUS

Het virus vraagt voortdurend de aandacht. We worden erdoor gegijzeld. Bid dat het niet centraal zal staan in het denken in Nederland. Nederland heeft de Schepper nodig.

Bid dat Nederland met verantwoordelijkheid omgaat met dit virus en met gezond verstand zal reageren op de uitingen.

PERSOONLIJK

Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid straks. Het lijden gaat voorbij.

Lijden is een bijbels gegeven.

Lijden heeft te maken met de gebrokenheid.

Jezus weet wat lijden is. Hij was een man van smarten.

Het  bijbels omgaan met lijden versterkt ons leven met God.

Moge  de Heer u zegenen als u in deze dagen lijden ondergaat. Dat kan geestelijk of lichamelijk zijn.

 

 

 

 

  • Op het YouTube kanaal Op de Bres – Cees Vork staan o.a. bemoedigende video’s over gebed.

Wilt u meedoen met het gebedsleger?

We zijn dankbaar dat velen hebben meegebeden tot 1 juni 2020 in het gebedsleger. Het was hartverwarmend dat er op deze manier dagelijks voor het land en volk werd gebeden.

Hoe gaan we verder?

Onze vraag aan u is of u de keuze wilt maken om verder mee te doen in het gebedsleger. Wilt u weer regelmatig meebidden? Hoe lang en wanneer, bepaalt u zelf. Mocht u dit willen, dan vragen we u om u opnieuw via de mail (opdebres@solcon.nl) op te geven.

Het kan ook zijn dat u de keuze maakt om niet verder deel te nemen. Dan hoeft u niets te doen.

Wat kunt u van ons verwachten als u verder betrokken wilt blijven?

Op de website van Op de bres onder het kopje Actueel zult u geregeld gebedspunten en ook een aantal bemoedigende en opbouwende video’s ontvangen. De website van Op de bres is www.opdebres.org/actueel.

Onze vraag is om regelmatig met ons mee te bidden. Als gebedsleger staan we samen in deze strijd voor Nederland.

Een belangrijke datum is 26 september 2020. Wereldwijd zal er een dag van gebed, verootmoediging, berouw, gebed om opwekking en herstel zijn.

Nederland doet daar ook aan mee. Op de video’s op onze website ziet en hoort u de inhoud en motivatie van deze belangrijke dag. We hopen dat er duizenden mensen in ons land meedoen.

Wat is het doel?

Het doel is dat er vanuit een diepe verootmoediging en berouw herstel komt in ons land. Daar bidden we al jaren voor. Zie Maleachi 3:7.

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid van de afgelopen periode. Als u blijvend mee wilt doen in het gebedsleger dan kunt u zich opnieuw opgeven via de mail opdebres@solcon.nl. Hartelijk welkom.

Cees Vork

God zegene u en de uwen