Actueel

Gebedsleger

Gebedspunten 22 september 2020

NEDERLAND

De strijd rond het virus is weer helemaal terug Deze gezondheidscrisis brengt veel zorg en angst naar boven. Moge Nederland met haar angst en zorgen zich tot God wenden. laten we daarvoor blijven bidden

Bid dat de Heilige geest de gebeden van duizenden zal uitwerken in de harten van de Nederlandse bevolking Meer en meer wordt duidelijk dat er zonder Gods ingrijpen geen verandering komt. Bid dat Nederland Psalm 121 leert kennen. Daar lezen we; Vanwaar zal onze hulp komen Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

Nederland wordt voorgehouden of zij zich gaat bekeren of verder het oordeel. God moet de zonden oordelen maar wilt tegelijkertijd, vanwege Zijn barmhartigheid,genadig zijn. Gaat Nederland om genade en barmhartigheid vragen? Laten we daarvoor bidden

GEMEENTE

Geweldig dat zoveel mensen meegedaan hebbend met de 10 dagen van vasten en gebed. En dat duizenden gebeden zijn opgezonden naar de Hemelse Troon Dank God daarvoor

Bid dat het gebed verder serieus wordt opgepakt De bijbel noemt ons een Koninklijk priesterschap. Met andere woorden we zijn geroepen om te bidden Dat is onze eerste prioriteit Bid dat de wake up call van de afgelopen weken doorzet en dat de geest van gebed krachtig mag doorgaan.

Hoe nu verder. Na deze 10 dagen van gebed en vasten wilt God verder spreken over Zijn gedachten en plannen. Bid dat Hij leiders en gemeenteleden inspireert voor verdere stappen van inkeer en hervorming in ons land. Bid om openbaring van Zijn wil

VIRUS

Geweldig dat zoveel mensen meegedaan hebbend met de 10 dagen van vasten en gebed. En dat duizenden gebeden zijn opgezonden naar de Hemelse Troon Dank God daarvoor

Bid dat het gebed verder serieus wordt opgepakt De bijbel noemt ons een Koninklijk priesterschap. Met andere woorden we zijn geroepen om te bidden Dat is onze eerste prioriteit Bid dat de wake up call van de afgelopen weken doorzet en dat de geest van gebed krachtig mag doorgaan.

Hoe nu verder. Na deze 10 dagen van gebed en vasten wilt God verder spreken over Zijn gedachten en plannen. Bid dat Hij leiders en gemeenteleden inspireert voor verdere stappen van inkeer en hervorming in ons land. Bid om openbaring van Zijn wil

PERSOONLIJK

De Hemel

Onze Vader die in de hemel woont
Jezus is de hemelen doorgegaan
Paulus was opgetrokken tot in de derde hemel
God schiep de hemel en aarde
Heft je hoofd omhoog naar de hemel
Vanwaar zal onze hulp komen Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft

Laten we met een blik op onze Hemelse Koning bidden voor deze aarde en specifiek ons land

Shalom

Cees Vork

  • Op www.de-terugkeer.nl  vindt u informatie over de gebedsactie “Nederland, keer terug naar God”
  • Op het YouTube kanaal Op de Bres – Cees Vork staan o.a. bemoedigende video’s over gebed.

Wilt u meedoen met het gebedsleger?

We zijn dankbaar dat velen hebben meegebeden tot 1 juni 2020 in het gebedsleger. Het was hartverwarmend dat er op deze manier dagelijks voor het land en volk werd gebeden.

Hoe gaan we verder?

Onze vraag aan u is of u de keuze wilt maken om verder mee te doen in het gebedsleger. Wilt u weer regelmatig meebidden? Hoe lang en wanneer, bepaalt u zelf. Mocht u dit willen, dan vragen we u om u opnieuw via de mail (opdebres@solcon.nl) op te geven.

Het kan ook zijn dat u de keuze maakt om niet verder deel te nemen. Dan hoeft u niets te doen.

Wat kunt u van ons verwachten als u verder betrokken wilt blijven?

Op de website van Op de bres onder het kopje Actueel zult u geregeld gebedspunten en ook een aantal bemoedigende en opbouwende video’s ontvangen. De website van Op de bres is www.opdebres.org/actueel.

Onze vraag is om regelmatig met ons mee te bidden. Als gebedsleger staan we samen in deze strijd voor Nederland.

Een belangrijke datum is 26 september 2020. Wereldwijd zal er een dag van gebed, verootmoediging, berouw, gebed om opwekking en herstel zijn.

Nederland doet daar ook aan mee. Op de video’s op onze website ziet en hoort u de inhoud en motivatie van deze belangrijke dag. We hopen dat er duizenden mensen in ons land meedoen.

Wat is het doel?

Het doel is dat er vanuit een diepe verootmoediging en berouw herstel komt in ons land. Daar bidden we al jaren voor. Zie Maleachi 3:7.

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid van de afgelopen periode. Als u blijvend mee wilt doen in het gebedsleger dan kunt u zich opnieuw opgeven via de mail opdebres@solcon.nl. Hartelijk welkom.

Cees Vork

God zegene u en de uwen