Actueel

Beste bidders van het gebedsleger,

We zijn dankbaar dat velen hebben meegebeden tot 1 juni 2020 in het gebedsleger. Het was hartverwarmend dat er op deze manier dagelijks voor het land en volk werd gebeden.

Hoe gaan we verder?

 Onze vraag aan u is of u de keuze wilt maken om verder mee te doen in het gebedsleger. Wilt u weer regelmatig meebidden? Hoe lang en wanneer bepaalt u zelf. Mocht u dit willen, dan vragen we u om u opnieuw via de mail (opdebres@solcon.nl) op te geven.

Het kan ook zijn dat u de keuze maakt om niet verder deel te nemen. Dan hoeft u niets te doen.

Wat kunt u van ons verwachten als u verder betrokken wilt blijven?

Op de website van Op de bres onder het kopje Actueel zult u geregeld gebedspunten en ook een aantal bemoedigende en opbouwende video’s ontvangen. De website van Op de bres is www.opdebres.org/actueel.

Onze vraag is om regelmatig met ons mee te bidden. Als gebedsleger staan we samen in deze strijd voor Nederland.

Een belangrijke datum is 26 september 2020. Wereldwijd zal er een dag van gebed, verootmoediging, berouw, gebed om opwekking en herstel zijn.

Nederland doet daar ook aan mee. Op de video’s op onze website ziet en hoort u de inhoud en motivatie van deze belangrijke dag. We hopen dat er duizenden mensen in ons land meedoen.

Wat is het doel?

Het doel is dat er vanuit een diepe verootmoediging en berouw herstel komt in ons land. Daar bidden we al jaren voor. Zie Maleachi 3:7.

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid van de afgelopen periode. Als u blijvend mee wilt doen in het gebedsleger dan kunt u zich opnieuw opgeven via de mail opdebres@solcon.nl. Hartelijk welkom.

Cees Vork

God zegene u en de uwen


Gebedspunten 11 juli 2020

NEDERLAND

Vandaag heb ik een goed gesprek gehad met Gert-Jan Segers van de Christen Unie. Bid voor hem en zijn fractie dat zij een bijbels geluid mogen blijven spreken te midden van een onbijbelse tijdsgeest.

Bid voor de Nederlandse politiek. Dat de Heilige Geest krachtig zal werken in onze politici.

Bid dat de duivelse machten geweerd worden uit de politieke arena. Bid dat de politici zich onderwerpen aan God en weerstand bieden tegen het kwaad.

GEMEENTE

Dank voor de 2000 gelovigen die op 10 juli God hebben aanbeden en hebben gebeden op het Malieveld.

Bid dat de gemeente een grote liefde voor Gods woord mag krijgen, Psalm 119. Het woord van God is levend en krachtig.

Bid dat de diensten die weer worden opgestart goed bezocht worden. Dat er een verlangen is om weer samen te komen.

VIRUS

God gebruikt deze situatie rondom het virus om Nederland en de wereld tot Hem te brengen. Door de druk van het virus gaan mensen zich bezinnen en een weg zoeken naar echt Leven.

Door het virus en de angst daarvoor komen zwakke innerlijke plekken naar boven bij de mensen. Bid dat deze zwakke innerlijke reacties positief worden aangepakt en genezen worden door God.

PERSOONLIJK

Romeinen 8:39  … hetzij leven of dood, heden of toekomst, engelen of krachten, niets kan ons scheiden van Gods liefde in Christus.
Bid en geloof dit voor uw eigen leven. 

 

  • Op het YouTube kanaal Op de Bres – Cees Vork staan o.a. bemoedigende video’s over gebed.