Actueel

OPROEP TOT DAGELIJKS GEBED VOOR ONS LAND

Heerde, 25 april 2020

Beste bidders,

Op zaterdag 18 april 2020 is er gebeden voor de actuele situatie in Nederland. Meer dan 700 mensen deden mee met deze gebeds- en vastendag. De reacties daarna waren zeer bemoedigend.
Wij geloven dat God bezig is deze gebeden op zijn wijze en tijd te beantwoorden.

Door een van de voorbidders werd de suggestie gedaan om door te gaan met gebed in de komende tijd.
Als bestuur kunnen we ons daar goed in vinden en nodigen u bij deze uit om ook mee te doen met deze nieuwe gebedsactie:

DAGELIJKS GEBED VOOR ONS LAND:

 1. Deze actie is voorlopig tot 1 juni 2020. 
 2. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: opdebres@solcon.nl
 3. Voel u vrij om deze oproep door te sturen naar andere geïnteresseerden.
 4. U probeert elke dag een half uur apart te zetten om te bidden en het Woord van God te lezen.
 5. U kunt zelf bepalen op welke tijd van de dag u bidt. Het beste is om zelf een vaste tijd te kiezen want dan zal het snel een gewoonte worden.
 6. Er worden u gebedspunten aangereikt via deze pagina.  Zie verder op deze pagina.
 7. Beschouw uw opgave niet als een belofte of verplichting maar als een verlangen om mee te doen. Heb dan ook geen schuldgevoel als u het eens vergeet of als het niet lukt.
 8. Het kan zijn dat u andere gebedspunten hebt waarvoor u wilt bidden. Dan moet u dit zeker doen. Vergeet niet om tijdens uw gebeden ook tijd in te ruimen voor aanbidding, lofprijzing en dankzegging.
  Ook het lezen van gedeelten uit Gods woord kan een onderdeel zijn van deze gebedstijd.

We zijn dankbaar dat velen gehoor geven aan de oproep om een gebedsleger te vormen dat Nederland draagt in het gebed! Klasse!

 


Gebedspunten 28 mei

NEDERLAND

 • Mede door de gebeden van de afgelopen weken is de strijd rond Nederland in volle gang. Bid dat velen de overwinning van Jezus zullen leren kennen. 
 • God breekt het kwade af en wekt het goede van Hem op. Bid dat elke leugen en bedrog wordt afgebroken en dat Gods gerechtigheid en waarheid zichtbaar wordt.
 • Bid of u ook in de komende maand mee wil blijven doen . Ik schrijf u in de komende dagen over het vervolg van deze gebedscampagne.

  GEMEENTE

 • Bid dat vele geestelijke leiders het gebed als prioriteit gaan zien en erkennen.
 • Bid voor een verdere toename van gebed in politiek Den Haag. Gebed voor onze regering is cruciaal.
 • Bid voor bewustwording dat we in tijden leven waar we op weg zijn naar een antichristelijk tijdperk en de wederkomst van Jezus. Een groot gedeelte van de gemeente weet dit niet.

  VIRUS

 • Bid opnieuw voor eerlijke berichtgeving m.b.t. de ontwikkelingen van medicijnen. De belangen zijn groot. Miljarden euro’s worden geïnvesteerd in het zoeken naar een vaccin.
  Normaliter duurt het jaren en wordt alles goed getest. De veiligheid staat centraal. Bid om zorgvuldigheid en geen gaan voor succes en geld.
 • Blijf bidden dat dit virus weggaat en niet meer terugkomt. God is groter dan dit virus en haar gevolgen.

  Laat u leiden in uw gebeden. Luister naar Gods Geest.

  Op het YouTube kanaal Op de Bres – Cees Vork staat ook een video in verband met een nationale dag van verootmoediging en herstel op 26 september. Dit betreft een oproep van Jonathan Cahn – The Return (https://www.youtube.com/watch?v=4dwOFZDbYW4)